©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

YOUNG FINANCIAL CRIME

Binnen het Institute for Financial Crime (IFFC) is Young Financial Crime (YFC) verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot ca. 35 jaar) die werkzaam zijn binnen de bestrijding van Financieel-Economische Criminaliteit.

 

YFC draagt actief bij aan het bewerkstelligen van meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van FEC. Daartoe bieden wij een platform aan jonge professionals waar zij buiten hun eigen organisatie hun netwerk kunnen vergroten door in contact te komen met FEC-minded professionals, hun kennis te verbreden en op die manier “kruisbestuiving” te faciliteren. Wij staan voor de nieuwe generatie talentvolle professionals die een veiligere wereld ambiëren door FEC branche- en sector overschrijdend aan te pakken.

CLAUDIA DAAN

THIJS BROCKEN

MELVIN ZELISSEN

SIMONE BOOTSMA

JORIS ZWINKELS

NIELS NOORDRAVEN

YFC BESTUUR