Dit jaar helaas wederom geen "Dag van de Fraudeonderzoeker". We leven nog steeds in de ban van de Corona pandemie. Een pandemie die het laatste jaar veel invloed heeft gehad op onze levens en op de maatschappij. Zo zagen we een flinke toename in cybercriminaliteit. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereninging van Banken bedroeg de schade als gevolg van spoofing het afgelopen jaar 39,5 miljoen euro. Ook het aantal phishing slachtoffers nam toe met 60% ten opzichte van 2019. Kortom, er is nog meer kwetsbaarheid ontstaan waar cybercriminelen volop gebruik van maken. Ook de ondersteuningsregelingen vanuit de overheid bieden mogelijkheden om daar creatief mee om te gaan.

​Ook op andere gebieden zijn zowel burgers, bedrijven als overheid kwetsbaar voor criminelen en is er een wankel evenwicht tussen het voorkomen en opsporen van criminaliteit en het respecteren van privacy. Hoe ver mogen we gaan, en welke middelen kunnen en mogen we verantwoord inzetten?

Het gebruik van AI en algoritmes heeft een grote vlucht genomen en hoewel daar veel mogelijkheden in zitten zijn er ook kwetsbaarheden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat een algoritme systematisch een bepaalde doelgroep discrimineert?​

Dit jaar willen we in De Week van de Fraudeonderzoeker de verschillende kwetsbaarheden belichten vanuit wet- en regelgeving en vanuit de praktijk en met elkaar het gesprek aangaan over hoe we als fraudeonderzoekers, accountants, compliance professionals etc. zowel vanuit publieke als vanuit private partijen positief kunnen bijdragen aan het meer weerbaar maken van onze maatschappij. 

Deelname aan de Week van de Fraudeonderzoeker is kostenloos.

DE WEEK VAN DE FRAUDEONDERZOEKER 2021

De Week van de Fraudeonderzoeker wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door:
Deloitte_Logo.png
DataExpert_logo_transparant-01.png
pngegg.png
ABN PNG.jpg
UbiOps.png
FFF Logo.png

MAANDAG 31 MEI - OPENING

PROGRAMMA

DINSDAG 1 JUNI

INVLOED EN REGELGEVING RONDOM HET GEBRUIK VAN AI

Moderators: Martin van Manen

10:00 - 10:30

Kalliope Spyridaki, Chief Privacy Strategist, Europe & Asia Pacific, SAS Institute 

 

Towards responsible AI by design: EU legislation and market impact

Following the adoption of the proposed EU law on AI, the development and use of AI in Europe will be need to adhere to new requirements. The law will impact AI globally and will further shape the AI market. We will discuss the content and market impact of the proposed rules, the expectations once the law is finalized as well as the policies and measures that organisations need to be considering today as we move towards responsible AI by design.

10:30 - 11:00

Michel van Leeuwen, Directeur Artificiële Intelligentie, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Waarom je wel én niet AI zou willen gebruiken

Michel gaat in zijn presentatie in op de kansen en risico’s die artificiële intelligentie bieden voor het domein van Justitie en Veiligheid en geeft een schets van de lopende beleidsontwikkelingen nationaal en internationaal om verantwoorde AI mogelijk te maken.

11:00 - 11:30

Astrid Raaphorst, Directeur Kernprocessen NL en Juridische zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

TVL regeling: hoe minimaliseren we de kans op fraude?

Veel ondernemers hebben het zwaar in deze Corona-tijd. Een aantal steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming in vaste lasten MKB (TVL) helpen ondernemers zo goed mogelijk door de crisis te komen. Doelstelling van de regelingen is steeds zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te helpen. Inmiddels zijn voor de TVL bijna 250.000 aanvragen ontvangen voor een bedrag van 3,5 mld. Deze aantallen kan RVO alleen realiseren door een groot deel van de aanvragen met behulp van een risicomodel automatisch toe te kennen. Hiermee minimaliseert het risico op M&O, maar nooit naar 0. Hoe komt een regeling als deze tot stand, hoe richten we het risicomodel voor de beoordeling in, waar lopen we tegenaan in de gegevensdeling met partners, hoe gaan we concreet om met fraude? Hoe zijn we tegelijkertijd een goede en betrouwbare overheidsdienstverlener en houden we de menselijke maat?

14:00 - 16:00

Wouter Hollander, UbiOps & Mathyn Scheerder, Amsterdam Data Collectivev

Wat moet je overwegen voordat je aan een AI project begint?

In deze sessie: Waar moet je op letten bij het ontwerp van een AI model?

Middels praktijkvoorbeelden lichten we toe welke vragen je jezelf moet stellen bij het ontwikkelen en implementeren van een AI model. Wat zijn de valkuilen en waar wordt overheen gekeken? Ook lichten we toe welke afwegingen moeten worden gemaakt, wie betrokken moeten zijn en hoe je je organisatie voorbereid op het gebruik van AI om fraude te detecteren. Je ontvangt achteraf een checklist die je kan gebruiken bij je eigen AI projecten


WOENDAG 2 JUNI

KWETSBAARHEID VOOR EN DOOR CYBERCRIME; WIE IS DE ZWAKSTE SCHAKEL? 

Moderator: Ton van Tulder

10:00 - 10:30

Elmer Lastdrager, Fraudehelpdesk 

Een duik in de wereld van phising

Bij de Fraudehelpdesk komen meldingen van diverse soorten fraude binnen. Onder deze meldingen zit veel digitale fraude. Voor phishing is zelfs een meldpunt ingericht, waar iedereen phishing e-mails kan melden door ze door te sturen naar valse-email@fraudehelpdesk.nl. Hier komen tussen de 40.000 en 60.000 meldingen per maand binnen. Dit biedt de Fraudehelpdesk mogelijkheden om phishing binnen Nederland te volgen en mensen te waarschuwen voor nieuwe varianten en vormen. In deze presentatie geven we een inkijkje in de phishingmeldingen die bij de Fraudehelpdesk binnenkomen.

10:30 - 11.00

Ronald Prins, Co-Founder Hunt & Hackett - de machtigste nerd van Nederland.

Economische spionage, taak voor onze inlichtingendiensten of niet?

Nederland is binnen een aantal sectoren zeer innovatief. Andere landen hebben echter soms daar ook interesse in. Op wat voor manier proberen ze 'onze' data te stelen en wat kan je er tegen doen? Is dat voldoende of ligt hier misschien ook een taak voor onze overheid?

11:00 - 12:00

Bart van den Heuvel, CISM,  Chief Information Security Officer (CISO) Maastricht University

Never Waste a Good Crisis - Ransomware attack 2019, Maastricht University 

Deze presentatie richt zich op het crisismanagement en de (strategische) lessen die de Universiteit Maastricht (UM) heeft geleerd tijdens en na de ransomware-aanval, die de infrastructuur van de UM in december 2019 ontwrichtte

 

 

14:00 - 15:00 

Ana Maria Oniceanu, Manager Counter Crime Analytics & Sjoerd van der Meulen, Cybersecurity Specialist, DataExpert

Cybercrime-as-a-business

Dat cybercrime big business is, dat wist u waarschijnlijk wel. Maar hoe zit het businessplan van een cybercrimineel in elkaar? Gaat de crimineel dezelfde fases door als een start-up of is het ‘hit-the-ground-running’? En hoe gaat hij/zij om met het verkrijgen van startkapitaal, de ‘dienstverlening’ en personeelsuitbreiding?

 

Op deze vragen en meer krijgt u antwoord wanneer we tijdens deze sessie in de huid kruipen van een cybercrimineel. Onze CCO (Chief Cybercriminal Officer) neemt u mee in het businessplan, de denkwijze, de toolkit en de beslismomenten die er voor zorgen dat zijn/haar business succesvol wordt. Daarnaast worden de kansen voor de opsporing, samen met u, uitgelicht om het businessplan te verstoren of tegen te houden.

DONDERDAG 3 JUNI

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN IN FRAUDEONDERZOEK

Moderator: Claudia Daan & Inger Vos

10:00 - 10.30

An Gaiser,  Investigative interviewer en non-verbaal profiler en managing partner bij INSA.

Investigative interviewing in 2025: waar technologie en de professionele investigative interviewer elkaar ontmoeten.

Tijdens haar lezing neemt An u mee in de historie van investigative interviewen en non-verbaal gedrag. Zij laat tevens zien wat er op dit mogelijk is op het gebied van observatie en interpretatie en welk onderzoek er wordt gedaan naar bijvoorbeeld het gebruik van non-verbale informatie en Artificial Intelligence.

10:30 - 11:00

Jill Coster van Voorhout

Mensenhandel draait om uitbuiting. Dat zou toch financieel bewezen moeten kunnen worden?

Wat weet u van mensenhandel? Waarschijnlijk denkt u vrij snel aan seksuele uitbuiting op de Wallen of in andere rosse buurten. Maar denkt u ook aan gedwongen drugscriminaliteit zoals het onder dwang produceren of koerieren van illegale drugs? Of aan seksuele uitbuiting in de vorm van webcam seks? Of aan gedwongen aardbeienpluk, koken in restaurants, kroepoek bakken, asperge steken en dergelijke? Of aan gedwongen verwijdering van organen? Deze interactieve presentatie gaat in op nieuwe datatechnieken om meer en beter inzicht te krijgen in de volle aard en omvang van mensenhandel.

11:00 - 11:30

Florianne Hamelink & Sybren Spoelstra, Considerati

De AVG en het delen van strafrechtelijke persoonsgegevens: welke (on)mogelijkheden zijn er?

Het (cross)sectoraal delen van persoonsgegevens kan een effectief middel zijn om fraude te voorkomen en te bestrijden. Partijen moeten zich daarbij echter houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bijbehorende uitvoeringswet. Sybren en Florianne van Considerati leggen uit met welke juridische aspecten u rekening moet houden aan de hand van praktijkvoorbeelden en de actualiteit. 

14:00 - 16:00

NBA in samenwerking met UWV & SZW

Werkzaamheden binnen de aanpak misbruik en oneigenlijk gebruik NOW

NBA zal met UWV en SZW ingaan op de controle op gebruik en misbruik van COVID 19 regelingen die door accountants samen met Publieke Partijen wordt verricht. Hoe is de rolverdeling en welke dilemma’s en ervaringen zijn er tot op heden. Wat gaat de toekomst ons brengen?

 

VRIJDAG 4 JUNI

AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPREEKBAARHEID

Moderator: Gerben Wijnja

10:00 - 10.30

Robert Werts, Politieacademie

Hoe een eredivisiespelers alsnog wordt vervolgd terzake feitelijk leidinggevenden schuldwitwassen.

In deze presentatie wordt het algemeen juridisch beoordelingskader besproken van de ING-case naar aanleiding van het Gerechtshof Den Haag d.d 9 december 2020 om de voormalig voorzitter raad van bestuur te vervolgen ter zake feitelijk leidinggeven  aan de door het Openbaar ministerie vastgestelde strafbare feiten. Thema’s die aan de orde komen zijn; bewijs schuldwitwassen, daderschap rechtspersoon en feitelijk leidinggeven. Robert Werts is als docent-onderzoeker verbonden aan het team Thematische opsporing van de politieacademie.
 

10:30 - 11.35

Crossing the Line - Documentaire aangeboden door het Fraude Film Festival. 

11:35 - 12.00

Discussie onder leiding van Gerben Wijnja en afsluiting van de Week van de Fraudeonderzoeker