VERZEKERINGSFRAUDE

In 2017 heeft de Kamer Verzekeringsfraude (toen nog in oprichting) in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een
survey uitgevoerd om inzicht te krijgen in de organisatie van fraudebeheersing binnen het verzekeringswezen en welke
bedreigingen, kansen en knelpunten werden ervaren. Belangrijke conclusie uit de survey is dat de aanpak zich nog meer zou
moeten richten op preventie, innovatie en op het (veranderende) consumentengedrag.


De resultaten van de survey ‘verzekeringsfraude in een veranderende wereld kunt u hier lezen:


Op 6 juni 2018 werd de survey besproken tijdens een introductiebijeenkomst van de kamer. Op basis van de uitkomsten uit de
survey is een concreet (publiek-privaat en discipline- en sector overschrijdend) initiatief geformuleerd voor betere preventie
van verzekeringsfraude met focus op het consumentengedrag.


De Kamer wil onderzoeken of door middel van innovatieve interventie technieken, het gedrag van de consument tijdens het
indienen van een claim te beïnvloeden is om ze te weerhouden van het plegen van fraude.

In de verzekeringsbranche wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor preventie en het gedrag van
consumenten bij het bestrijden van verzekeringsfraude. Bij verzekeraars is de indruk dat de laatste jaren sprake is van
een toenemende claimcultuur (gemak, aantal en omvang van schadeclaims). En daarmee ook gelegenheidsfraude.

Het doel van het onderzoek is om verzekeraars, brancheverenigingen en andere belanghebbenden aanbevelingen en
advies te geven op welke wijze en met welke interventies zij consumenten kunnen helpen om niet in de verleiding te
komen tot het plegen van fraude tijdens het indienen van een schadeclaim.

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16