KAMER

De kamer Verzekeringsfraude (i.o.) is een interdisciplinair gezelschap bestaande uit professionals werkzaam in de verzekeringswereld, het expertise vak, financiële instellingen, de academische wereld en de advocatuur. 

Als we naar (mogelijke) fraude met verzekeringen kijken zien we dat er in de breedte (leven, schade en zorg) veel gemeenschappelijke delers/aandachtspunten zijn. Verbetering op die gemeenschappelijke punten kan leiden tot een efficiëntere aanpak van die fraude en tot het voorkomen hiervan. Hierbij is informatiedeling, een multidisciplinaire aanpak en publiek-private samenwerking essentieel.

Doel

Het doel van de kamer is om verschillende branches in de verzekeringswereld met elkaar te verbinden en stakeholders te informeren en inspireren. Dit met het oog op het verminderen van de kwetsbaarheid voor misbruik enerzijds en het vermijden van onnodige bedrijfskosten anderzijds. Om dit doel te behalen wordt ingezet op het projectmatig onderzoeken van specifieke thema’s die hieraan bij kunnen dragen en tot resultaat hebben de aanpak van fraude te verbeteren en een grotere bewustheid te creëren met betrekking tot de kwetsbaarheid en de impact van verzekeringsfraude. Daarnaast streeft de kamer naar een goede communicatie en kennisdeling over deze onderwerpen en onderzoeksresultaten met relevante stakeholders.

Samenwerking

In 2017 heeft de kamer het initiatief genomen om samen met het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars in kaart te brengen wat verzekeringsmaatschappijen nu aan fraudebeheersing doen en in de toekomst zouden moeten doen om in te spelen op interne en externe veranderingen die impact hebben op frauderisico’s bij verzekeringsmaatschappijen. De survey is in het najaar uitgezet, ondersteund door YX Company.

 

De belangrijkste resultaten zijn in november gepresenteerd tijdens het innovatieseminar van het Verbond van Verzekeraars.

Image by Ulises Baga

VERZEKERINGSFRAUDE

Marcel Bouwman_edited.jpg

MARCEL BOUWMAN

KAMER VOORZITTER 

PUBLICATIES

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16