©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

IFFC TRENDWATCH VAN START

24 oktober 2018, IFFC werkt aan een Trendalert financieel-economische criminaliteit

De IFFC Trendwatch is van start. IFFC wil met haar partners (publiek-privaat) gemeenschappelijke trends in kaart brengen, en deze publiceren in een jaarlijks rapport. Deze jaarlijkse trendalert vraagt aandacht voor opkomende ontwikkelingen en risico’s op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Tijdens een eerste verkennende sessie georganiseerd in samenwerking met Andrea Wiegman (projectmanager Trendwatching, FIOD) werd met diverse partijen (ABN AMRO, PwC, Deloitte, GT, EY, CBS), de kickoff gegeven voor dit project. Diverse experts zullen worden benaderd en gevraagd naar hun mening en visie. Welk onderwerp binnen het gebied van de financieel-economische misdaad vraagt nu om urgentie? Wat zien we veranderen in de wereld om ons heen, maatschappelijk, internationaal, technologisch? En waar zien we nu al frauderisico’s oppoppen waar we iets mee moeten doen. Nieuwe ontwikkelingen worden gezamenlijk besproken en afgewogen.

Diverse partijen, publiek én privaat hebben aangegeven mee te gaan doen. Met verschillende partijen gaan we verzamelde informatie bij elkaar leggen en analyseren om nieuwe trends in fec te signaleren en rapporteren. 

RADICAAL SAMENWERKEN, GRENZELOOS SAMENWERKEN… VAN FACILITATORS NAAR POORTWACHTERS

Een update, 19 maart 2019

Dat is de werktitel van de trend die IFFC met haar publieke en private partners nader in kaart gaat brengen. 

De trend van steeds meer multidisciplinair samenwerken over de grenzen van publieke en private sectoren heen. 

Op 19 maart jl. kwam het Trendwatch projectteam bijeen voor een vervolgbijeenkomst om verder in te gaan op deze vraag 'Welk onderwerp binnen deze trend van de financieel-economische misdaad vraagt nu om urgentie?' De vraag wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken en dat is nodig om een compleet beeld te schetsen. Het team zal daarom de komende tijd verschillende activiteiten organiseren om diverse experts op het gebied van thema's die fec raken, te laten meedenken over het antwoord op deze vraag.

TRENDWATCH