top of page

4FINACIALSAFETY

RADICAAL SAMENWERKEN...

Dat was de werktitel van het Trendwatch project dat het IFFC met haar publieke en private partners nader in kaart wilde brengen. 

De trend van steeds meer multidisciplinair samenwerken over de grenzen van publieke en private sectoren heen. 

Op 19 maart 2019 kwam het Trendwatch projectteam bijeen voor een vervolgbijeenkomst om verder in te gaan op deze vraag 'Welk onderwerp binnen deze trend van de financieel-economische misdaad vraagt nu om urgentie?' De vraag werd benaderd vanuit verschillende invalshoeken en dat was nodig om een compleet beeld te schetsen. Het team wilde daarom de komende tijd verschillende activiteiten organiseren om diverse experts op het gebied van thema's die FEC raken, te laten meedenken over het antwoord op deze vraag.

Gedurende het volgende jaar werd er hard aan het project rapport gewerkt met meer dan 20 interviews en diverse soorten onderzoek. De bedoeling was dan ook dat het rapport tijdens de Dag van de Fraudeonderzoeker 2020 gepresenteerd zou worden. 

Toen brak de Corona-crisis uit...

Er werd besloten het project niet af te ronden. Waarom? Opeens veranderde de hele situatie zich, wat gebeurt er door de crisis met samenwerken? Gaan we een trendbreuk zien of gaan bestaande trends juist versnellen? Wat is de nieuwe status quo en waar liggen nu de nieuwe kansen? 

Vanuit de projectteam ontstond er een nieuw initiatief. Omdat juist nu, samenwerken nog belangrijker is. 4FinancialSafety heeft als doel: meer partnerships en meer participatie.

Om je aan te melden voor meer informatie ga naar: 4FinancialSafety.org

4FinancialSafety.png
bottom of page