top of page

We kunnen over elkaars muurtjes heen kijken. Dat is de kracht van onze groep.

Drie vragen aan Cathalijne van der Plas en Kees van de Meent (Kamer Asset Tracing & Recovery)


Cathalijne van der Plas en Kees van de Meent waren in Nederland één van de eersten die zich met Asset Tracing & Recovery bezig hielden. Ze delen samen het voorzitterschap van de Kamer die zich met dit onderwerp bezighoudt en vertellen over de activiteiten van de Kamer en de uitdagingen van hun vakgebied: “Uiteindelijk gaat het om het zoeken naar manieren om ondanks de verschillende barrières benadeelden te kunnen helpen.”


Klopt het dat Asset Tracing & Recovery een relatief jong vakgebied is?

Kees: “Asset Recovery is ongeveer 20 jaar geleden in Nederland gestart als aparte niche activiteit binnen de advocatuur. In Angelsaksische jurisdicties was het op dat moment al wel een bekend rechtsgebied waarop advocaten actief waren en waarvan wij veel konden leren; continentaal Europa loopt nog steeds een beetje achter op wat in bijvoorbeeld Angelsaksische jurisdicties al wel mogelijk is. Het gaat in ons vakgebied vooral om het vergaren van informatie om benadeelden van fraude bij te staan. Dat verzamelen kan op allerlei manieren. In onze Kamer verkennen we onder meer hoe we de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen diverse gremia kunnen verbeteren, bijvoorbeeld als

het gaat om samenwerken tussen publieke en private partijen.”

Cathalijne: “Je kunt vanuit allerlei invalshoeken op zoek gaan naar informatie en dat zie je terug in de pluriforme samenstelling van de Kamer. Er zitten civielrechtelijke advocaten, strafrechtadvocaten, forensisch accountants en onderzoekers in, en ook mensen van de FIOD en het Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn ook de bankensector en de trustsector vertegenwoordigd. We zijn met een groep mensen die allemaal vanuit verschillende rollen te maken hebben met dezelfde vragen en in de Kamer kunnen we van elkaar leren en van elkaars knowhow gebruikmaken. Dat is erg leuk en nuttig. Je hoort ook van elkaars dilemma’s vanuit diverse perspectieven en dat is heel waardevol.


Met één van de leden uit de Kamer, een onderzoeker, geef ik regelmatig cursussen. We leggen dan altijd uit dat asset tracing & recovery een soort gepingpong is van de advocaat naar de onderzoeker en vervolgens naar andere gremia en binnen verschillende jurisdicties. Iedere keer is er een stukje van één van de expertises nodig om weer verder te kunnen. Je merkt bij het geven van die cursussen dat het goed werkt om de vraagstukken vanuit beide hoeken te laten zien, van zowel de onderzoeker als de advocaat.”


Wat zijn op dit moment de ‘hot issues’ in jullie vakgebied?

Cathalijne: “Hét hot topic is de publiek-private samenwerking. We proberen een slag te maken in die samenwerking en dat blijft lastig en vergt voortdurend aandacht. Je ziet dat private spelers vaak harder kunnen en willen gaan dan publieke spelers.”Kees: “Bij de financials zie je die dynamiek ook, maar daar merk je tegelijkertijd dat als de noodzaak groot is meer mogelijk wordt. Dan is er wel een weg te vinden om tot uitwisseling van informatie tussen privaat en publiek te komen. We zijn van mening dat het uiteindelijk ook breder wel zal lukken en zoeken steeds naar de beste methode om resultaat te boeken. Daarbij hebben we uiteraard begrip voor ieders belang. Uiteindelijk gaat het om het zoeken naar manieren om ondanks de verschillende barrières benadeelden te kunnen helpen. Dat is het doel dat iedereen omarmt. De ervaringen die in de bankensector zijn opgedaan zijn daarbij uiteraard van groot belang en we kijken of we tot best practices kunnen komen.”


Zijn jullie in de Kamer met concrete dingen bezig?

Kees: “We proberen stap voor stap verder te komen met het uitwisselen van informatie tussen publiek en privaat. We hebben aan onze leden gevraagd om na te denken over concrete voorbeelden, zodat we aan de hand van die voorbeelden in gesprek kunnen gaan.”


Cathalijne: “We hebben steeds een van de leden het woord gegeven. Onze leden vertellen dan waar ze tegenaan lopen en daarover gaan we met elkaar in debat.


Verder hebben we ook een voorlichtende functie. We hebben bijvoorbeeld een delegatie uit Indonesië op bezoek gehad die geïnformeerd wilde worden over Asset Recovery. We hebben hen vanuit de verschillende gremia wegwijs gemaakt in de wereld van asset tracing & recovery.”


Kees: “Als het gaat om toekomstige activiteiten, dan denk ik ook aan een soort fraude-café, waar we eens in de zoveel tijd een onderwerp belichten en af en toe een mening verkondigen. We laten ons ook graag inspireren door andere Kamers.


We zijn bij uitstek een groep waar vanaf het begin privaat en publiek heel mooi vertegenwoordigd was. We kunnen over elkaars muurtjes heen kijken. Dat hebben we van meet af aan voor elkaar gekregen en dat is nog steeds de kracht van onze groep.”bottom of page