top of page

Ton van Tulder neemt afscheid als directeur van het IFFC. Martin van Manen volgt hem op.

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Ton van Tulder het directeurschap van het IFFC per 1 mei neergelegd. Mede namens de andere bestuursleden wil ik Ton bedanken voor de geweldige inzet in de afgelopen periode. Onder zijn leiding heeft het IFFC goede stappen gezet in de samenwerking tussen organisaties, zowel privaat als publiek, om financieel economische criminaliteit te voorkomen en op te sporen. Zijn nuchtere en pragmatische aanpak is zowel intern door medewerkers en bestuur, als extern bij de participanten altijd zeer gewaardeerd. Ik ben verheugd dat Ton een ondersteunende rol bij het IFFC wil blijven vervullen en lid van het bestuur zal blijven.Het bestuur heeft per 1 mei Martin van Manen benoemd als directeur. Hij zal het IFFC begeleiden in een volgende fase van ontwikkeling. Ik ben er trots op en heb er alle vertrouwen in dat Martin deze rol oppakt en de private bijdrage aan het bestrijden van financieel economische criminaliteit verder gaat stimuleren.

Adriaan van Dorp

Voorzitter bestuur IFFC

bottom of page