top of page

Ton van Tulder aangesteld als nieuwe directeur IFFC.

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021

Door Ton van Tulder


Het is wat verborgen gebleven onder het geweld van veel belangrijker zaken, maar ik ben door het bestuur per 1 maart aangesteld als directeur van het IFFC.


Na een jarenlange actieve inzet vanuit diverse bankinstellingen om Financieel Economische Criminaliteit (FEC) te bestrijden, heb ik meer tijd gekregen om me te wijden aan hetzelfde onderwerp maar dan vanuit een ander perspectief. Ik zie het IFFC als een zich ontwikkelende organisatie die een onpartijdig en onafhankelijk platform biedt aan professionals en organisaties die deze maatschappelijke misstand helpen aan te pakken.


Banken hebben vanuit hun wettelijke poortwachtersrol, aangevuld met Publiek Private Samenwerkingsprojecten, al fors geïnvesteerd om effectiever tegen FEC te kunnen optreden. Het is wat mij betreft duidelijk dat samenwerking vanuit alle mogelijke disciplines en organisaties noodzakelijk is. Dat besef is groot aanwezig maar best lastig te organiseren. Niemand heeft de unieke sleutel in handen waar de maatschappij het best bestrijding van FEC en een integere samenleving mee gaat bereiken. Eenvoudig is het ook niet en daarom wil het IFFC daar zo veel mogelijk stimulerend een platform bieden om kennis en initiatieven bij elkaar te brengen. Concurrentie mag daarbij geen rol spelen.


Ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen, maar realiseer me heel goed dat het IFFC slechts een platform kan bieden, om te stimuleren dat we als maatschappij nog meer stappen gaan maken. Het zou geweldig zijn als het IFFC kan helpen bereiken dat er een beweging op gang komt die de maatschappij als geheel de goede richting in krijgt. Hoe meer professionals en organisaties hieraan willen bijdragen hoe dichter we kunnen komen bij de juiste beweging.


Ik nodig graag iedereen uit met ons die discussie aan te gaan en ben uiteraard altijd bereid dit gesprek te voeren. Een (virtueel) kopje koffie is snel te organiseren.


Met vriendelijke groet,

Ton van Tulder

bottom of page