top of page

Onderwerpen Week van de Fraudeonderzoeker hebben veel raakvlakken met onze eigen werkpraktijk

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021

Claudia Daan en Inger Vos zijn moderator tijdens een van de dagen van de Week van de Fraudeonderzoeker. “De Week is een mooie netwerkmogelijkheid en een goede omgeving om meer kennis te ontwikkelen rondom onderwerpen waar je in je werk mee te maken krijgt.”Claudia Daan en Inger Vos zijn beiden bestuursleden van Young Financial Crime van het IFFC. Op donderdag 3 juni zijn zij tijdens de Week van de Fraudeonderzoeker moderator van de dag waarop het thema ‘Technologische Ontwikkelingen in Fraudeonderzoek’ centraal staat.


“Een ontzettend boeiend thema”, zegt Inger Vos, Intelligence Specialist bij ABN AMRO: “Verschillende onderwerpen die op de agenda staan gaan mij erg aan het hart, bijvoorbeeld de bijdrage over mensenhandel van Jill Coster van Voorhout. Ik ben in mijn werk veel bezig met het


inzetten van datamodellen om slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Ook naar de bijdrage van Florianne Hamelink & Sybren Spoelstra van Considerati over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de AVG kijk ik uit. Wij merken in de praktijk regelmatig dat de aangescherpte regelgeving het werk in de weg zit.”Voortrekkersrol

Ook Claudia Daan, werkzaam als Global CAMS Intelligence Officer bij Rabobank, ziet in het programma veel raakvlakken met haar eigen werkpraktijk: “Iedere financial gaat tegenwoordig zelf intern aan de slag met het draaien van data queries en analyses. We zijn daar zeer actief in, het gaat niet alleen om ophalen van informatie maar we spelen steeds meer een voortrekkersrol. De banken zijn partijen die de data hebben en er wordt samengewerkt met publieke partijen om informatie te delen op het gebied van expertise en fenomenen. Het is bij uitstek een activiteit waarvan niemand eigenlijk weet hoe actief wij als banken zijn.”


Inger vult aan: “Er heeft echt een cultuurverandering plaatsgevonden. Van buitenaf gingen mensen anders naar de banken kijken, vanuit het besef dat we geen bedrijven zijn die alleen geld willen verdienen, maar dat we ook onze maatschappelijke rol pakken.”


Joint effort

Claudia: “In het begin kregen we van publieke partijen nog wel de reactie dat zij dachten dat de bank vooral bezig is met winst maken. Gelukkig is die perceptie van buiten inmiddels veranderd. We zijn nu veel meer onderdeel van een joint effort om als publieke en private partijen samen problemen en financiële criminaliteit aan te pakken.”


Uitdagingen zijn er genoeg, vervolgt Inger: “De grootste bedreiging is dat private partijen steeds geavanceerdere technologie hebben waardoor er bijvoorbeeld modellen op basis van machine learning komen met veel meer signalen, maar dat de opsporingsautoriteiten achter blijven bij die ontwikkelingen, waardoor veel signalen niet benut kunnen worden.”


Ervaringen uitwisselen

De mogelijkheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen met specialisten uit uiteenlopende segmenten van de markt maakt de Week van de Fraudeonderzoeker, enorm waardevol, vinden Claudia en Inger. “Je kunt meer kennis ontwikkelen rondom onderwerpen waar je in je werk mee te maken krijgt”, zegt Inger: “En het is een mooie netwerkmogelijkheid. Je kunt nog even doorpraten of na afloop van gedachten wisselen met mensen die je tijdens de Week bent tegengekomen. Wij hebben ook sprekers die we op de Dag voor de Fraudeonderzoeker hebben gehoord uitgenodigd om te spreken op lunchsessies die wij zelf bij Young Financial Crime organiseren.”De Week van de Fraudeonderzoeker vindt plaats van 31 mei t/m 4 juni. Naast de dag over Technologische Ontwikkelingen en Fraudeonderzoek waarvan Claudia en Inger de moderators zijn, staan de dagen onder meer in het teken van ‘Invloed en regelgeving rondom het gebruik van AI’ en ‘Kwetsbaarheid voor en door Cybercrime’. Het volledige programma is te zien op www.iffc.nl/wvdfo.

bottom of page