Onderwerpen Week van de Fraudeonderzoeker hebben veel raakvlakken met onze eigen werkpraktijk

Bijgewerkt op: nov 1

Claudia Daan en Inger Vos zijn moderator tijdens een van de dagen van de Week van de Fraudeonderzoeker. “De Week is een mooie netwerkmogelijkheid en een goede omgeving om meer kennis te ontwikkelen rondom onderwerpen waar je in je werk mee te maken krijgt.”Claudia Daan en Inger Vos zijn beiden bestuursleden van Young Financial Crime van het IFFC. Op donderdag 3 juni zijn zij tijdens de Week van de Fraudeonderzoeker moderator van de dag waarop het thema ‘Technologische Ontwikkelingen in Fraudeonderzoek’ centraal staat.


“Een ontzettend boeiend thema”, zegt Inger Vos, Intelligence Specialist bij ABN AMRO: “Verschillende onderwerpen die op de agenda staan gaan mij erg aan het hart, bijvoorbeeld de bijdrage over mensenhandel van Jill Coster van Voorhout. Ik ben in mijn werk veel bezig met het