top of page

IFFC gaat verder onder de vlag van Security Delta (HSD)


VLNR: Adriaan van Dorp (IFFC), Joris den Bruinen (HSD), Chantal de Niet (HSD), Martin van Manen (IFFC), Tina Colls-Vagnholm (IFFC), Evert Jan Jansen Schoonhoven (HSD), Jethro Vrouwenfelder (IFFC), Saskia Noordewier (HSD)

credit: Tatiana Shalunova, Holland Park Media


Het Institute for Financial Crime (IFFC) heeft de afgelopen jaren een fundamentele basis gelegd voor een actief netwerk van private partijen die hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen en bestrijden van Financieel Economische Criminaliteit. Deze partijen zetten zich in voor een weerbare samenleving op dit thema. Zij doen dit, waar dat kan, in samenwerking met elkaar en met publiek partijen. In de afgelopen jaren hebben projecten, actieve kamers van professionals en evenementen bijgedragen aan het vergroten van kennisuitwisseling, bewustwording en beleid beïnvloeding. Daarmee heeft het IFFC een serieuze bijdrage geleverd aan de bestrijding van Fraude, Corruptie, Witwassen en Ondermijning.

Vanuit het besef dat het veiligheidsdomein breder is en een meer integrale aanpak vereist, als ook vanuit efficiency overwegen, heeft het bestuur van het IFFC gezocht naar een geschikte partner. Wij hebben deze partner gevonden in het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD). Het bestuur van het IFFC is verheugd u te kunnen melden dat HSD en IFFC voornemens zijn per januari 2024 het IFFC onder te brengen bij het HSD. Wij verwachten daarmee, onder de vlag en sturing van het HSD, met nog meer impact en resultaat een bijdrage te kunnen leveren aan de weerbaarheid en veiligheid van de samenleving.


Achtergrond Security Delta (HSD) is het nationale veiligheidscluster dat zich sinds 2013 inzet voor de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Binnen dit ecosysteem werken meer dan 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan vraagstukken op het gebied van veiligheid in een digitaliserende samenleving. De HSD Campus in Den Haag is de fysieke ontmoetingsplek en de locatie waar IFFC vanaf onze oprichting gevestigd is. HSD heeft een echte ‘denkt, durft, doet’ mentaliteit en heeft de afgelopen jaren aangetoond een sterke verbinder te zijn in samenwerkingen tussen publieke en private partijen bij veiligheidsvraagstukken. Zo hebben ze lopende contacten met verschillende belangrijke spelers in het publieke domein, die ook een actieve rol hebben binnen het werkveld van financial crime. In de ogen van IFFC zijn de achterban van IFFC en HSD daarom complementair aan elkaar en kunnen hierdoor mooie kansen ontstaan. Welke kansen biedt deze samenwerking?


Meer uitvoeringskracht: de samenwerking biedt ons een unieke kans om de dingen die we als IFFC al doen onder te brengen in een professionele non-profit organisatie. Zo creëren we een bredere en sterkere basis om initiatieven bij bestrijden van Financieel Economische Criminaliteit (FEC) te ondersteunen en te stimuleren. Ook creëren we meer capaciteit om ons in te zetten voor de inhoudelijke programma’s, doordat HSD Office werkzaamheden, zoals administratie en communicatie over kan nemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Dag van de Fraudeonderzoeker weer terugkomt, dat we Young Financial Crime activiteiten blijven organiseren, en dat lopende projecten zoals claimfraude en vastgoedfraude worden gecontinueerd. Meer kennis & kennissen: Daarnaast zorgt deze samenwerking voor het versterken van ons netwerk van financial crime professionals met experts uit het werkveld van digitale veiligheid. Passend binnen de ontwikkelingen in onze maatschappij, waar verwevenheid tussen criminaliteit en de ‘cyberwereld’ steeds groter wordt. Om het netwerken en kennisdelen te bevorderen, organiseert HSD regelmatig events, zoals HSD Cafés en rondetafelsessies. Hierin zal ook het thema financial crime een plek krijgen, zodat beide aandachtsgebieden samenkomen. Meer dienstverlening: Om innovatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen die de basis vormen voor een digitaal weerbaarder Nederland, is een vruchtbare bodem nodig. Daarom wordt de HSD-community ondersteunt met programma’s die toegang bieden tot kennis, innovatie, markt, financiering en talent. Door onze samenwerking kunnen wij hier ook gebruik van gaan maken.


We verheugen ons op het zetten van deze nieuwe stap en zijn ervan overtuigd dat hiermee een extra impuls wordt gegeven aan al onze initiatieven om de financiële en digitale veiligheid in Nederland te verhogen.


Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan zijn we vanzelfsprekend via de gebruikelijke kanalen bereikbaar.
bottom of page