top of page

Financieel-economische criminaliteit aanpakken met data

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021

Om criminele fenomenen als ondermijning of witwassen aan te pakken, moet je deze fenomenen om te beginnen inzichtelijk maken met een data gedreven trendanalyse. Daarom werkt het IFFC aan een publiek-privaat data science kennisinstituut. Nienke van den Berg van adviesbureau A51 lanceert de Data Science Kamer op de Dag van de Fraudeonderzoeker 2020.


Zoals bijna ieder maatschappelijk probleem vraagt ook financieel-economische criminaliteit om een aanpak waarbij meerdere organisaties samenwerken, zegt Nienke van den Berg. “Niet één organisatie heeft het mandaat, de slagkracht, de kennis en de data om problemen aan te pakken op bijvoorbeeld het gebied van werk en inkomen of criminele fenomenen als ondermijning en witwassen. De eerste stap is zulke fenomenen inzichtelijk maken op basis van beschikbare data. Private organisaties hebben daar de expertise en data voor en zijn bereid hun maatschappelijke steentje bij te dragen.”


Wat voegt data science toe aan de aanpak van financieel-economische criminaliteit?


“Een datagedreven aanpak kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe methoden. Zo kun je een trendanalyse maken van een crimineel verschijnsel en laten zien hoe een bepaalde sector of bedrijfstype onderdeel is van witwassen of laten zien hoe geldstromen lopen. Afhankelijk van wat je onderzoekt, kijk je welke data er nodig zijn en onder welke condities je daarover kunt beschikken. Maar met datascience kun je bijvoorbeeld ook nieuwe modellen ontwikkelen, waarmee je beleid kunt maken, zogenaamde data driven policies.”


Welke rol speelt de Data Science Kamer daar precies bij?


“De Data Science Kamer wordt een betrouwbaar, onafhankelijk kennisinstituut van het IFFC en onderzoekt op allerlei manieren hoe je datascience kunt inzetten voor de preventie, detectie en correctie van financieel-economische criminaliteit. De Data Science Kamer gaat zeker niet opsporen, maar gaat data-gestuurde inzichten leveren om de opsporing en handhaving doelmatiger te maken. Hiervoor heb je private organisaties nodig, zoals financiële dienstverleners en bedrijven die diensten leveren op het gebied van data science. Organisaties die beschikken over expertise en data en bereid zijn samen te werken. Dat vraagt om vertrouwen en daarvoor zijn goede afspraken nodig.”


Private én publieke organisaties?


“Ja. We streven naar publiek-private samenwerking, waarbij een ieder een inbreng heeft binnen zijn eigen rol, expertise en mandaat. De Data Science Kamer is een eerste stap op weg naar een volwaardig kennisinstituut, waar onafhankelijke onderzoek wordt gedaan en methoden worden ontwikkeld. Dat doen we in een onafhankelijke en veilige omgeving, waar partners kennis inbrengen.”


Wat gaan jullie na de lancering doen?


“Bouwen aan vertrouwen, samenwerken en concrete resultaten boeken. Zo hebben enkele actief betrokken organisaties aangegeven dat zij willen meewerken aan een trendanalyse, een analyse van de data over een specifiek onderwerp op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Welk onderwerp wij gaan analyseren en op welke manier licht ik toe bij de lancering op de Dag van de Fraudeonderzoeker.”


Wat levert het op om mee te doen?


“De gelegenheid om in een publiek-private samenwerkingsvorm mee te denken en mee te werken op het gebied van methoden en tools - van rekenregels tot AI - open data en juridische en organisatorische kaders.”

bottom of page