Drie vragen de Kamervoorzitters: Chiel Warners en Philip Thiadens

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021

“We zitten allemaal in deze Kamer omdat we een passie hebben voor sport”Chiel Warners en Philip Thiadens zijn voorzitter en secretaris van de Kamer Sport en FEC van het IFFC. Ze vertellen over de toegevoegde waarde van samenwerken in een pluriforme groep en over de concrete activiteiten van de Kamer: “We focussen met name op de amateursport omdat we denken dat daar de grootste stappen gemaakt kunnen worden.”


Jullie hebben allebei topsport beoefend. Wat is jullie persoonlijke drijfveer om actief te zijn op het gebied van Sport en FEC?


Chiel: “Sporten heeft mij heel veel gegeven en me veel van de wereld laten zien. Dat gun ik iedereen. Maar


daar hoort wel bij dat je sport op een gezonde en eerlijke manier moet kunnen bedrijven. Ik heb zelf twee dochters die veel sporten en ik wil dat ze dat op een mooie en gezonde club kunnen doen.”


Philip: “Mee eens. Een sportvereniging moet een veilige omgeving zijn. Sport moet schoon blijven en als wij daar een klein beetje aan kunnen bijdragen dan zijn we al heel goed bezig. Het is leuk om te zien dat er in onze Kamer altijd een positieve energie is. Dat past bij sport; sport verbroedert. We staan open voor nieuwe mensen en expertises vanuit welke hoek dan ook.”


Kunnen jullie wat meer over de concrete activiteiten van de Sport en FEC Kamer vertellen?

Philip: “We focussen met name op de amateursport omdat we denken dat daar qua awareness de grootste stappen gemaakt kunnen worden. Je raakt daar de grootste groep. Bovendien waren we op zoek naar een thema waar we echt wat kunnen toevoegen. Zo zien wij de rol van de Kamer: ergens een rol oppakken waar niet al een ander verantwoordelijk voor is. Voor veel onderwerpen, zoals matchfixing en doping, zijn al bestaande structuren. Maar aan de amateursport wordt nog relatief weinig aandacht besteed.”Chiel: “Ik denk ook dat we in die wereld meer quick wins kunnen maken en sneller veranderingen teweeg kunnen brengen. Het bestaan van al die amateurverenigingen is enorm waardevol en dat wil je zo houden. Het is een grote groep, maar ook een kwetsbare groep. We zien wat er in de rest van de wereld gebeurt en wat de invloed van bepaalde vormen van ondermijning is op de amateursport. We hebben net een ronde gedaan om te peilen waarop we de komende tijd moeten focussen en het is echt een thema waarover we niet snel uitgepraat zijn.”


Wat is in algemene zin de waarde van de Sport en FEC Kamer?


Philip: “In de Kamer zitten mensen met heel uiteenlopende achtergronden; advocaten, integriteitsmensen, mensen die werkzaam zijn bij bedrijven of een bond en diverse voormalig topsporters. We kunnen heel mooi onze expertises delen en er is een hoop expertise binnen de Kamer die misschien elders niet aanwezig is.”


Chiel: “We zitten er allemaal omdat we een passie hebben voor sport. Die diversiteit in alle vormen zorgt altijd voor goede discussies. Iedereen heeft zijn of haar eigen zienswijze, mede gevormd door het werk wat hij doet. We hebben allemaal in ons werk te maken met FEC en iedere deelnemer kan zijn eigen stukje expertise toepassen. Het model in de sport is vaak dat iedereen zijn eigen boontjes moet doppen, dus die uitwisseling van expertise is heel belangrijk.


Veel van de mensen in onze Kamer hebben in hun werk ook met de bonden, zoals NOC-NSF en de KNVB, te maken. We vragen aan elkaar op welke thema’s we iets kunnen toevoegen, bijvoorbeeld omdat organisaties geen capaciteit hebben of omdat ze zich met bepaalde dingen niet bezig kunnen of mogen houden. Als Kamer zijn wij kleurloos: we dienen niet een specifiek belang, we zijn pluriform en in die zin ook neutraal. Dat is soms een voordeel.


Ik zie overigens ook nog wel kansen binnen het IFFC. De enorme berg kennis die wij hebben is ook in de andere Kamers aanwezig. Het lijkt me interessant om te leren van de experts in andere Kamers en actiever een netwerk tussen de Kamers te gaan creëren.”