top of page

De online lunchlezingen van Young Financial Crime blijken enorm goed te werken

Cynthia Arends is bestuurslid bij Young Financial Crime (YFC) en werkt als Junior Compliance Expert bij het Nederlands Compliance Instituut. Ze vertelt over de dynamiek in haar vakgebied en over de waarde van YFC: “Als je nieuw bent in een vakgebied komt er veel op je af. Het is dan fijn om in contact te zijn met mensen die in een vergelijkbare positie zitten.”


“In mijn werk ondersteun ik bedrijven bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Compliance is natuurlijk een superbreed vakgebied en dat maakt het heel interessant”, aldus Cynthia: “Ik heb bij organisaties een adviserende rol, ik kijk hoe processen goed ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld om witwassen te voorkomen. bied een helpende hand en ben een soort informatiepunt. Ik hou ontwikkelingen in de gaten en geef die door aan de organisaties waar ik werkzaam ben.


De laatste jaren richten we ons in ons werk steeds meer op de organisatiecultuur. Je kunt wel heel mooi alle regels op papier zetten, maar wat doe je als er in een organisatie een enorme prestatiecultuur heerst en de regels wat minder belangrijk worden gevonden dan het resultaat? Zulke vraagstukken maken we bespreekbaar. Organisaties zijn in eerste instantie niet altijd blij als we zulke cultuur-elementen aan de orde stellen. Daarom moet je ook bepaalde psychologische vaardigheden hebben voor dit werk en juist het feit dat op verschillende competenties een beroep wordt gedaan maakt het werk zo leuk.


Het is ook altijd fijn om te zien dat veel organisaties uiteindelijk bereid zijn om mee te bewegen. Om dat te bereiken probeer ik zoveel mogelijk contact te leggen met de mensen. Als ik ergens gedetacheerd ben organiseer ik een of twee keer per jaar een awareness-sessie rondom een compliance-onderwerp. Het kan dan gaan om thema’s als belangenverstrengeling, corruptie of ongewenst gedrag.


Het mooiste van dit werk is dat je mensen echt helpt om in de goede richting te bewegen. Dat is soms een uitdaging, mede omdat iedere organisatie anders is. Ik vind het interessant om me op thema’s als witwassen te richten, die maatschappelijke component spreekt me aan. Je doet iets dat echt goed is voor de samenleving.”


Via een studiegenoot kwam Cynthia terecht bij Young Financial Crime. “Ik kende het IFFC al wel, maar had nog niet eerder van Young Financial Crime gehoord. Ik vind het erg leuk om met mensen van mijn leeftijd in contact te komen en samen de actualiteit te bespreken en te sparren over de vraag wat anderen in een bepaalde situatie zouden doen. In het werkveld ligt de gemiddelde leeftijd toch wat hoger. Ik weet niet of er direct een verschil is in het perspectief dat oudere en jongere collega’s op de dingen hebben, maar met leeftijdgenoten zijn de gesprekken wel wat informeler. En als je nieuw bent in een vakgebied komt er veel op je af. Het is dan fijn om in contact te zijn met mensen die in een vergelijkbare positie zitten.”


Als gevolg van Covid vinden de meeste activiteiten online plaats, maar ook dat werkt prima, heeft Cynthia ervaren: “We organiseren vooral online lunchlezingen waarbij iedereen kan aansluiten. We hebben onder andere lezingen georganiseerd over de Klokkenluidersregeling en over synthetische drugs. We delen de lezingen op Linkedin en in onze eigen netwerken en ik attendeer mijn collega’s erop. Die lunchlezingen blijken enorm goed te werken; de laatste keer namen meer dan 100 mensen deel.”

bottom of page