white painted building_edited.jpg
PARTICIPANT WORDEN

WAAROM PARTICIPANT WORDEN?

Het IFFC is een kennis- en expertiseplatform voor financiële integriteit en veiligheid. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Bij het IFFC komen professionals van uiteenlopende organisaties bij elkaar voor samenwerking, kennisdeling en onderzoek doen. We hebben één heel duidelijk gezamenlijk doel: Nieuwe manieren ontwikkelen om FEC inzichtelijk te maken en zo de schadelijke impact ervan op de samenleving beperken.  
 
De participanten van het IFFC werken samen in zeven (multidisciplinaire) thematische werkgroepen, die we kamers noemen. Een overzicht van de kamers kan je zie je aan de rechter kant van deze pagina.
 In deze kamers wordt gewerkt aan een verbreding en verdieping van kennis op het specifieke deelgebied van de kamer. Iedere kamer produceert jaarlijks een aantal zelf geïnitieerde seminars, publicaties, onderzoeken etc. onder de vlag van het IFFC.  
 
Wat het IFFC uniek maakt is dat we met deze kamers de participanten toegang geven tot elkaars kennis – ook al werken ze niet bij dezelfde organisatie. Daarbij bieden de kamers ook een plek om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook bijvoorbeeld partnerships met universiteiten.  
 
Wij zijn altijd op zoek naar organisaties en professionals die zich aan willen sluiten bij het IFFC. Iedereen is in principe welkom, zo hebben wij participanten van grote banken en multinationals zoals de ABN-AMRO en Philips. Maar zijn er ook veel kleinere partijen participant zoals Data Science bureaus en ZZP’ers. 

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag