white painted building_edited.jpg
PARTICIPANT WORDEN

WAAROM PARTICIPANT WORDEN?

Het IFFC is een kennis- en expertiseplatform voor financiële integriteit en veiligheid. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Bij het IFFC komen professionals van uiteenlopende organisaties bij elkaar voor samenwerking, kennisdeling en onderzoek doen. We hebben één heel duidelijk gezamenlijk doel: Nieuwe manieren ontwikkelen om FEC inzichtelijk te maken en zo de schadelijke impact ervan op de samenleving beperken.  
 
De participanten van het IFFC werken samen in zeven (multidisciplinaire) thematische werkgroepen, die we kamers noemen.
In deze kamers wordt gewerkt aan een verbreding en verdieping van kennis op het specifieke deelgebied van de kamer. Iedere kamer produceert jaarlijks een aantal zelf geïnitieerde seminars, publicaties, onderzoeken etc. onder de vlag van het IFFC.  
 
Wat het IFFC uniek maakt is dat we met deze kamers de participanten toegang geven tot elkaars kennis – ook al werken ze niet bij dezelfde organisatie. Daarbij bieden de kamers ook een plek om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook bijvoorbeeld partnerships met universiteiten en overheid.  
 
Wij zijn altijd op zoek naar organisaties en professionals die zich aan willen sluiten bij het IFFC. Iedereen is in principe welkom, zo hebben wij participanten van grote banken en multinationals zoals de ABN-AMRO en Philips. Maar zijn er ook veel kleinere partijen participant zoals Data Science bureaus en ZZP’ers. 

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

IFFC Alliance

Participanten van het IFFC worden automatisch deel van de IFFC Alliance. Met het vaststellen van SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) door de Verenigde Naties heeft de noodzaak tot samenwerking een prioriteit gekregen op de internationale agenda.

Het IFFC is onderdeel van de Nederlandse SDG community en ondertekenaar van de SDG Charter.

De bedrijven en individuen die deel uitmaken van de IFFC Alliance onderschrijven dat zij een actieve bijdrage willen leveren aan het realiseren van SDG 16 door: 

  • Cross sector samenwerkingen aan te gaan die bevorderlijk zijn in het tegengaan van financieel economische criminaliteit. 

  • Nieuwe kennis over de actieve bestrijding van financieel economische criminaliteit vrij beschikbaar te maken.

  • Gezonde bedrijfscultuur te promoten door corruptie uit te roeien. ​

​Het is de ambitie van het IFFC om samen met haar participanten te bouwen aan een
weerbare en samenleving. Een samenleving waarin de kennis over FEC vrij beschikbaar is
en partijen elkaar weten te vinden om gezamenlijk de schade en gevolgen van FEC te
beperken. Samen met anderen draagt het IFFC zo bij aan het realiseren van SDG 16
(Vrede, justitie en sterke publieke diensten) van de Verenigde Naties.

©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Het IFFC draagt actief bij aan het realiseren van SDG 16