Abstract Architecture
PARTICIPANT WORDEN

WAAROM PARTICIPANT WORDEN?

Het IFFC is een kennis- en expertiseplatform voor financiële integriteit en veiligheid. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Bij het IFFC komen professionals van uiteenlopende organisaties bij elkaar voor samenwerking, kennisdeling en onderzoek doen. We hebben één heel duidelijk gezamenlijk doel: Nieuwe manieren ontwikkelen om FEC inzichtelijk te maken en zo de schadelijke impact ervan op de samenleving beperken.  

De voordelen van participantschap

Het IFFC organiseert jaarlijks een aantal fysieke en online activiteiten die relevant zijn voor professionals binnen het vakgebied. Participanten van het IFFC krijgen prioriteit bij het inschrijven op gratis activiteiten en kortingen op betaalde activiteiten. Daarnaast zijn er (wanneer het weer mogelijk is) een aantal fysieke evenementen uitsluitend voor participanten van het IFFC waar je de kans krijgt om je netwerk te verbreden en unieke kennis te vergaren. 

 

De participanten van het IFFC hebben de mogelijkheid om via de ledenportaal

- Online college's en/of webinars volgen en terug te kijken. Hiermee kunnen ook PE punten verkregen worden. 

- Kennis te vergaren en te delen via het online expertiseplatform.

- Live Streams te bekijken over relevante vraagstukken binnen het vakgebied.
 
Als participant van het IFFC heb je ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de zeven (multidisciplinaire) thematische werkgroepen, die we kamers noemen. In deze kamers wordt gewerkt aan een verbreding en verdieping van kennis op het specifieke deelgebied van de kamer. Iedere kamer produceert jaarlijks een aantal zelf geïnitieerde seminars, publicaties, onderzoeken etc. onder de vlag van het IFFC.  
 
Wat het IFFC uniek maakt is dat we met deze kamers de participanten toegang geven tot elkaars kennis – ook al werken ze niet bij dezelfde organisatie. Daarbij bieden de kamers ook een plek om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook bijvoorbeeld partnerships met universiteiten en overheid.  
 
Wij zijn altijd op zoek naar organisaties en professionals die zich aan willen sluiten bij het IFFC. Iedereen is in principe welkom, zo hebben wij participanten van grote banken en multinationals zoals de ABN-AMRO en PWC. Maar zijn er ook veel kleinere partijen participant zoals Data Science bureaus en ZZP’ers. 

Hoe word ik participant? 

Er zij verschillende opties voor participantschap. Een individueel participantschap (voor 1 persoon op persoonlijke titel) kost €250,- incl. BTW per jaar. 

Het is ook mogelijk om als organisatie participant te worden. Hier zijn verschillende mogelijkheden waarbij voor een vast jaarlijks bedrag een ongelimiteerd aantal werknemers kan deelnemen aan de activiteiten van het IFFC.  Neem contact op met Operationeel Directeur Tina Colls-Vagnholm op tinacolls@iffc.nl om deze opties te bespreken.