©2019 door IFFC

. Met trots gemaakt met Wix.com

IFFC - Institute for Financial Crime 

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

white painted building_edited.jpg

OVER

HET IFFC

 

 

Het IFFC is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en vormt de spil van een kennisintensief publiek-privaat netwerk op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC).

Het is een onafhankelijk initiatief dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid door private partijen is gestart waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met overheid en kennisinstellingen (brugfunctie).

Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen en kennisinstellingen die samenwerken en elkaar ontmoeten in (onderzoeks)projecten en activiteiten. Het IFFC is branche- en sector-overschrijdend, en zoekt tevens de verbinding met een nieuwe generatie talentvolle professionals.

Het IFFC is gevestigd in Den Haag: de internationale stad van vrede, recht en veiligheid, die zich toelegt op het verbinden van technologie, conflictbeheersing en recht. Als Nederlands kennis- en expertise platform op het gebied van FEC zoekt het IFFC de verbinding met vergelijkbare internationale organisaties.

ORGANISATIE

JETHRO VROUWENFELDER

BESTUURSLID

TON DANIELS

BESTUURSLID

ADRIAAN VAN DORP

VOORZITTER 

HARRY KLEINE

PENNINGMEESTER

KRISTINA LINKE

BESTUURSLID

BESTUUR

RAAD

VAN

ADVIES

ARTHUR DE GROOT

MARIJKE WOLFS

GERALD SANTING

ROBERT HEIN BROEKHUIJSEN

GUUS WESSELINK

MARNIX SOMSEN