top of page

De Visie van het IFFC

Het IFFC vindt dat financiële integriteit en veiligheid essentieel zijn voor de bevordering van een rechtvaardige en integere samenleving. Een samenleving die in toenemende mate verwacht dat bedrijven transparanter zijn en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt van organisaties en hun professionals om van financiële integriteit en veiligheid een prioriteit te maken en alert te zijn op financiële economische criminaliteit (FEC).   

 

Tegelijkertijd wordt het voorkomen en opsporen van FEC alsmaar complexer. Dit wordt mede veroorzaakt door de steeds verdergaande internationalisering van geldstromen, de toename in data en de digitalisering van FEC. Vakgebieden zoals cybersecurity, IT, data science en compliance worden daarom steeds belangrijker voor het voorkomen en opsporen van FEC. Hierdoor groeit de noodzaak tot samenwerking tussen uiteenlopende partijen.  

Met het vaststellen van SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) door de Verenigde Naties heeft de noodzaak tot samenwerking een prioriteit gekregen op de internationale agenda. Het IFFC ziet het dan ook als zijn taak om hier in Nederland de samenwerking aan te jagen tussen uiteenlopende organisaties die direct dan wel indirect met FEC te maken hebben zodat zij gezamenlijk nieuwe kennis en initiatieven ontwikkelen die financiële veiligheid en integriteit bevorderen. Waar mogelijk zal het IFFC ook aansluiten bij internationale initiatieven. Dit doet het IFFC als kennis- en expertiseplatform door hen te stimuleren bij het ontsluiten van kennis en aangaan van partnerships binnen een groot netwerk. Hierbij richt het IFFC zich ook tot organisaties en professionals die als poortwachters in een vroeg stadium FEC kunnen signaleren, zoals accountants, compliance officers en notarissen maar ook de overheid.

 

Het is de ambitie van het IFFC om samen met haar participanten te bouwen aan een weerbare samenleving. Een samenleving waarin de kennis over FEC vrij beschikbaar is en partijen elkaar weten te vinden om gezamenlijk de schade en gevolgen van FEC te beperken. Samen met anderen draagt het IFFC zo bij aan het realiseren van SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) van de Verenigde Naties. 

SDG-goals-nederlands-16.png

WAT IS ONZE MISSIE?
 
Het is de missie van het IFFC om samen met haar participanten bij te dragen aan een weerbare samenleving. Het IFFC initieert en stimuleert onderzoek over financiële integriteit en veiligheid – ten behoeve van de bestrijding van FEC. Hiervoor biedt het IFFC een veilige omgeving voor kennisdeling, intervisie en samenwerking tussen uiteenlopende organisaties en hun professionals.

bottom of page