HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Projecten Project Trendwatch

IFFC - YOUNG FINANCIAL CRIME

Young Financial Crime (YFC) is de jongerentak van het IFFC en is verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot 35 jaar), die werkzaam zijn binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit te bewerkstelligen. Het bestuur van YFC is een enthousiaste groep jonge mensen die vanuit uiteenlopende werkterreinen (publiek en privaat) te maken heb met FEC. Zij organiseren jaarlijks minimaal vier netwerkbijeenkomsten (‘knowledge bites’) en leveren daarnaast een actieve bijdrage aan activiteiten van het IFFC.

Missie

De missie van YFC is “het verkrijgen en samenvoegen van meer kennis en ervaring op het gebied van FEC door het bundelen van jonge professionals uit verscheidene disciplines”. 

Pijlers

YFC heeft om de uitvoering van haar missie te structureren de volgende pijlerstructuur ingericht. 

Knowledge 

Gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van (de bestrijding van) FEC. Binnen deze pijler nemen het (laten) doen van en het publiceren van onderzoek naar FEC en het vergaren van kennis een centrale plaats in. 

Innovation

Gericht op het bewerkstelligen van innovatie binnen (de bestrijding van)FEC. Binnen deze pijler nemen het monitoren en voorspellen van trends in opsporing, preventie en reparatie van FEC en FEC zelf een centrale plaats in.

Sharing

Gericht op het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied van (de bestrijding van) FEC. Binnen deze pijler nemen het uitwisselen van informatie en contacten tussen FEC-bestrijders en het samenwerken met soortgelijke organisaties een centrale plaats in.

Neem contact op voor meer informatie, of volg YFC op LinkedIn.

Direct participant worden? Jongeren tot 35 jaar zijn al participant voor €100,- per jaar (normaal: €250,-). Maak hier een account aan en word vandaag nog participant.

YFC Bestuur

YFC Bijeenkomsten

YFC organiseert regelmatig seminars, knowledge bites en andere bijeenkomsten gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn en het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied...

Ga naar de pagina