HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Interviews Klokkenluiden of klikken?    |    Interviews Science Fiction denken als strategische tool    |    Publicaties Survey: Verzekeringsfraude in een veranderende wereld    |    Agenda 26-04-2018 Dag van de Fraudeonderzoeker 2018    |    Interviews Laat opsporingsteams delen in de opbrengsten    |    Interviews Onderzoeksjournalistiek onder de loep    |    Interviews Iedereen is in staat tot frauderen    |    Interviews BFT wil vraagbaak zijn voor onderzoeker    |    Vlogs Animatie: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Publicaties White paper: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Nieuwsberichten IFFC Working Group ‘Asset Tracing & Recovery’ meets delegation from Indonesia    |    Agenda 17-05-2018 IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Agenda 25-05-2018 Leiding & Verleiding    |    Interviews Digital Risk Monitoring    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude

IFFC - YOUNG FINANCIAL CRIME

Young Financial Crime (YFC) is de jongerentak van het IFFC en is verantwoordelijk voor het samenbrengen van jonge professionals (tot 35 jaar), die werkzaam zijn binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit te bewerkstelligen. Het bestuur van YFC is een enthousiaste groep jonge mensen die vanuit uiteenlopende werkterreinen (publiek en privaat) te maken heb met FEC. Zij organiseren jaarlijks minimaal vier netwerkbijeenkomsten (‘knowledge bites’) en leveren daarnaast een actieve bijdrage aan activiteiten van het IFFC.

Missie

De missie van YFC is “het verkrijgen en samenvoegen van meer kennis en ervaring op het gebied van FEC door het bundelen van jonge professionals uit verscheidene disciplines”. 

Pijlers

YFC heeft om de uitvoering van haar missie te structureren de volgende pijlerstructuur ingericht. 

Knowledge 

Gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van (de bestrijding van) FEC. Binnen deze pijler nemen het (laten) doen van en het publiceren van onderzoek naar FEC en het vergaren van kennis een centrale plaats in. 

Innovation

Gericht op het bewerkstelligen van innovatie binnen (de bestrijding van)FEC. Binnen deze pijler nemen het monitoren en voorspellen van trends in opsporing, preventie en reparatie van FEC en FEC zelf een centrale plaats in.

Sharing

Gericht op het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied van (de bestrijding van) FEC. Binnen deze pijler nemen het uitwisselen van informatie en contacten tussen FEC-bestrijders en het samenwerken met soortgelijke organisaties een centrale plaats in.

Neem contact op voor meer informatie, of volg YFC op LinkedIn.

Direct participant worden? Jongeren tot 35 jaar zijn al participant voor €100,- per jaar (normaal: €250,-). Klik hier.

YFC Bestuur

YFC Bijeenkomsten

YFC organiseert regelmatig seminars, knowledge bites en andere bijeenkomsten gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn en het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied...