HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Projecten Project Trendwatch    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order     |    Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Blogs 2019: Wauw!

Cross border asset recovery is een belangrijk instrument bij de bestrijding van fraude. Voor benadeelden van grensoverschrijdende fraude biedt asset recovery langs civielrechtelijke weg niet te ontberen mogelijkheden voor het redresseren van toegebracht nadeel. Tijdens de sessie zal aan de hand van een casus duidelijk worden dat daarbij geldt dat samenwerking tussen advocaat en onderzoeker loont.

 

Keer terug naar het programma

Sprekers