HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019

Aandachtspunten Intern Onderzoek

Met de term ‘intern onderzoek’ wordt een toedracht- en/of feitenonderzoek bedoeld naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident dat in opdracht van de raad van commissarissen of de directie van een organisatie wordt uitgevoerd dat leidt tot een rapport van feitelijke bevindingen om daarop een oordeel of beleid te baseren. Een dergelijk rapport kan onderdeel gaan uitmaken van een juridische procedure en als zodanig extern worden gebruikt.

Interne onderzoeken kunnen worden verricht door interne functionarissen, maar bijvoorbeeld ook door advocaten of accountants. Een speurtocht naar boeken en artikelen over hoe intern onderzoek naar toedracht of feiten bij een incident of een juridische evaluatievraag, bijvoorbeeld over wanbeleid, zou kunnen worden verricht, levert vooral formele inzichten en standpunten op over de juridische status, geheimhouding, het al dan niet doen van aangifte of andere meldingen aan autoriteiten of verhandelingen over wat waarheidsvinding eigenlijk is. Slechts zelden wordt een concrete handreiking gegeven hoe een onderzoek aan te pakken op een wijze die de kwaliteit van het doen van onderzoek waarborgt en op een wijze die bij herhaling van het onderzoek dezelfde of vergelijkbare uitkomsten oplevert.

Deze brochure is bedoeld voor onderzoekers en hun opdrachtgevers om richting te geven aan te verrichten werkzaamheden om te waarborgen dat de gebruikers van de uitkomsten van onderzoek kunnen vertrouwen op het gevolgde onderzoeksproces. Daarmee is dat onderzoek nog niet te kwalificeren als een ‘goed’ onderzoek, want dat hangt ook af van de kennis, ervaring en inzichten van de individuele onderzoeker en of daadwerkelijk zorgvuldig onderzoek wordt gedaan.

Deze brochure beoogt niet een protocol of vorm van regelgeving te zijn, maar slechts een hulpmiddel dat tot stand is gekomen op de basis van praktijkinzichten van een groot aantal ervaren onderzoekers. Commentaar en aanvullingen worden door het IFFC gewaardeerd, zodat daarmee in een volgende versie rekening kan worden gehouden.

In deze brochure is de onderzoeker een man, maar in de praktijk is de onderzoeker vaak, en steeds vaker, een vrouw.

U kunt de brochure via ondersaande link downloaden. 

Brochure Aandachtspunten Intern Onderzoek Download 213 KB