HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker

IFFC TRENDWATCH VAN START

IFFC werkt aan een Trendalert financieel-economische criminaliteit

De IFFC Trendwatch is van start. IFFC wil met haar partners (publiek-privaat) gemeenschappelijke trends in kaart brengen, en deze publiceren in een jaarlijks rapport. Deze jaarlijkse trendalert vraagt aandacht voor opkomende ontwikkelingen en risico’s op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Tijdens een eerste verkennende sessie georganiseerd in samenwerking met Andrea Wiegman (projectmanager Trendwatching, FIOD) werd met diverse partijen (ABN AMRO, PwC, Deloitte, GT, EY, CBS), de kickoff gegeven voor dit project. Diverse experts zullen worden benaderd en gevraagd naar hun mening en visie. Welk onderwerp binnen het gebied van de financieel-economische misdaad vraagt nu om urgentie? Wat zien we veranderen in de wereld om ons heen, maatschappelijk, internationaal, technologisch? En waar zien we nu al frauderisico’s oppoppen waar we iets mee moeten doen. Nieuwe ontwikkelingen worden gezamenlijk besproken en afgewogen.

Diverse partijen, publiek én privaat hebben aangegeven mee te gaan doen. Met verschillende partijen gaan we verzamelde informatie bij elkaar leggen en analyseren om nieuwe trends in fec te signaleren en rapporteren. Wil jij ook meedenken en bijdragen aan de Trendwatch Financial Crime? Stuur ons dan een mail!