HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Privacyverklaring

16 april 2018

Inleiding 

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd, en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die met u zijn overeengekomen. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van het IFFC, namelijk:

www.iffc.nl
www.instituteforfinancialcrime.com
www.dagvandefraudeonderzoeker.nl

Door gebruik te maken van deze websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Het IFFC is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere websites en bronnen die op onze websites genoemd worden. 

Indien u vragen of suggesties heeft, of klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@iffc.nl.

Daarnaast wijzen we u op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om misbruik te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Doeleinden

Uw gegevens worden verzameld en gebruikt voor de vier hieronder genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doelen tenzij we hiervoor van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. 

1. Aanmelden als participant

Wanneer u zich aanmeldt als participant, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Bij het aangaan van de participantenovereenkomst gaat u akkoord met opslag van deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de participantenadministratie. 

Indien u zich aanmeldt voor Young Financial Crime, vragen wij tevens naar uw geboortedatum. 

Wij vragen u tevens om uw functie en expertise te vermelden. Deze informatie maakt het mogelijk om u attent te kunnen maken op informatie die relevant voor u is. 

Wanneer u uw overeenkomst als participant beëindigd worden uw gegevens hierop aangepast. 
Deze gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaarplicht. 

Wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen uw gegevens worden vernietigd. 

2. Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Abonnees van onze nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. 

3. Aanmelden voor een bijeenkomst

Wanneer u zich aanmeldt voor een bijeenkomst, dan vragen wij u naar de gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie en communicatie die betrekking heeft op de betreffende bijeenkomst voorafgaand aan én na afloop van de bijeenkomst.

U gegevens worden niet automatisch opgeslagen voor onze mailinglijst. Hiervoor wordt specifiek uw toestemming gevraagd. 

4. Formulieren

Op onze websites vindt u formulieren waarmee u met ons in contact kunt komen voor bijvoorbeeld het stellen van vragen. Wij vragen u hier om uw naam en contactgegevens te verstrekken. Wij vragen u tevens om uw functie en expertise. Deze informatie maakt het mogelijk om u attent te kunnen maken op informatie die relevant voor u is. 

De gegevens die u op deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als redelijkerwijs nodig is voor de afhandeling van uw vraag. Uw vraag kan daarnaast in ons archief bewaard worden en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen. Wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen uw gegevens worden vernietigd. 

Verwerkers en overige derden

Indien uw gegevens worden opgeslagen met behulp van diensten van derden (CRM, Cloud, versturen van mailing, e.d.) zorgen wij ervoor dat uw gegevens voldoende worden beveiligd en uitsluitend voor de overeengekomen doelen worden gebruikt. 

In geen geval verkoopt IFFC uw persoonsgegevens aan derden. 

Inzien, aanpassen en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Toestemming voor het opslaan van uw gegevens kunt u altijd intrekken.  Neem hiervoor contact op met het IFFC via info@iffc.nl.

Beveiliging

Het IFFC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. 
De door u via onze website ingevoerde gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en in een beveiligde en van encryptie voorziene Cloud opslag verwerkt en opgeslagen.

De op de formulieren door u verstrekte persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. 

Werknemers van het IFFC zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij onze diensten en activiteiten. 

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Opgeslagen IP-adressen kunnen niet worden herleid naar een persoon. Deze gegevens worden gebruikt voor het beveiligen van het systeem en de website alsmede voor analytische doeleinden. Deze gegevens worden maximaal 6 weken opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.
De websites van het IFFC maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt bovenstaande datum aangepast. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen. 

Contactgegevens

Institute for Financial Crime (IFFC)
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
+31 70 204 05 11
KVK 61624780

Vragen over het privacy beleid van deze website kunnen per e-mail via info@iffc.nl gesteld worden.