HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Interviews Klokkenluiden of klikken?    |    Interviews Iedereen is in staat tot frauderen    |    Agenda 25-05-2018 Leiding & Verleiding    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Nieuwsberichten IFFC Working Group ‘Asset Tracing & Recovery’ meets delegation from Indonesia    |    Interviews BFT wil vraagbaak zijn voor onderzoeker    |    Publicaties White paper: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Interviews Science Fiction denken als strategische tool    |    Interviews Onderzoeksjournalistiek onder de loep    |    Interviews Laat opsporingsteams delen in de opbrengsten    |    Interviews Digital Risk Monitoring    |    Publicaties Survey: Verzekeringsfraude in een veranderende wereld    |    Agenda 26-04-2018 Dag van de Fraudeonderzoeker 2018    |    Agenda 17-05-2018 IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Vlogs Animatie: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings

Bestuur

Het bestuur van het Instituut bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Advies. 

De Raad van Bestuur bestaat uit acht leden. De functie van voorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Adriaan van Dorp. Harry Kleine is penningmeester. Ook de directeur van het instituut, Arthur de Groot, maakt deel uit van het bestuur.

Raad van advies

Op maandag 27 juni 2016 vond in het Oude Stadhuis van Den Haag de installatie plaats van de Raad van Advies. De RvA bestaat uit 11 leden, namelijk: Gerard Bakker (voorzitter), Robert Hein Broekhuijsen, Petra van Kampen, Gerald Santing, Marnix Somsen, Bernard Welten, Guus Wesselink, Marijke Wolfs en Annemarie Zielstra.

De RvA helpt het IFFC koers bepalen. Leden van de RvA brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan en fungeren als sparring partner voor bestuur en directie van het IFFC. Leden van de RvA zijn participanten van en vervullen een ambassadeursfunctie voor het instituut.

De RvA bestaat uit een divers en gemotiveerd gezelschap vol lef en inspiratie die het IFFC ondersteunt om de fraudeproblematiek multidisciplinair aan te kunnen pakken. Centraal hierbij staat inzet op publiek-private samenwerking, (inter)nationale kennisuitwisseling, en bewustwording.

Bureau

Het bureau is uitvoerder van het beleid en de plannen zoals vastgelegd door het Bestuur en fungeert deze als aanjager en coördinerend orgaan van alle activiteiten die door participanten en samenwerkingspartners onder de vlag van het IFFC ontplooid worden. 

Het bureau bestaat uit een: