HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Over IFFC

Het IFFC is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en vormt de spil van een kennisintensief publiek-privaat netwerk op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC).

Het is een onafhankelijk initiatief dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid door private partijen is gestart waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met overheid en kennisinstellingen (brugfunctie).

Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van publieke en private partijen en kennisinstellingen die samenwerken en elkaar ontmoeten in (onderzoeks)projecten en activiteiten. Het IFFC is branche- en sector-overschrijdend, en zoekt tevens de verbinding met een nieuwe generatie talentvolle professionals.

Het IFFC is gevestigd in Den Haag: de internationale stad van vrede, recht en veiligheid, die zich toelegt op het verbinden van technologie, conflictbeheersing en recht. Als Nederlands kennis- en expertise platform op het gebied van FEC zoekt het IFFC de verbinding met vergelijkbare internationale organisaties.

Missie

Het aanjagen van publiek-private samenwerking bij bestrijding van FEC in het belang van maatschappelijke integriteit en het terugdringen van financiële schade op de samenleving.

Visie

FEC is een maatschappelijk probleem. Het IFFC vindt dat de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om FEC te voorkomen en te bestrijden voor een duurzame en integere samenleving. IFFC ziet het als zijn taak om partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen.

Kernwaarden:

En dat leidt tot vertrouwen

Strategie

Als kennis- en expertisecentrum op het gebied van de bestrijding van FEC brengt het IFFC partijen uit het publieke en private domein en de wetenschap bij elkaar in een trusted omgeving waar zij:

Het IFFC zoekt als vertrouwenspartner de samenwerking en verbinding met bestaande organisaties (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en politiek), netwerken en initiatieven die zich bezig houden met de bestrijding van FEC.

Het IFFC slaat de brug van de private sector naar het publieke domein en de wetenschap zodat partijen elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren.
In aanvulling op en in samenhang met de publieke agenda’s bepaalt het IFFC haar speerpunten. Ook agendeert zij actuele en relevante thema’s vanuit de private sector en monitort zij ontwikkelingen in het FEC domein (trendwatching).

Wat doet IFFC:

Lees hier de publicatie IFFC: keuzes & koers voor meer achtergrondinformatie.