HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Projecten Project Trendwatch    |    Agenda 18-04-2019 Dag van de fraudeonderzoeker    |    Agenda 01-12-2018 Week van de Integriteit    |    Agenda 10-12-2018 IFFC Participanten bijeenkomst    |    Publicaties Criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!

01 dec 2018

Week van de Integriteit

Start om: 08:00

De Week van de Integriteit is een jaarlijkse initiatief om bewustwording te bevorderen. Tijdens de Week slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit eigen initiatieven te ontplooien. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De Week vindt plaats van 1 t/m 9 december 2018.

Gevolgen fraude en corruptie

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten. Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Een integere organisatie  is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. Is uw organisatie al partner? Meer weten

Download de brochure en lees welke stappen u kunt zetten richting een goede bedrijfscultuur, waarin medewerkers gestimuleerd worden op een integere wijze internationaal zaken te doen.

Brochure Eerlijk zakendoen zonder corruptie.pdf Download 967 KB