HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Veertig jaar anti-fraudebeleid: criminaliteit loont nog steeds

Een fonds van €100 mln moet genoeg zijn om financiële criminaliteit serieus aan te pakken

In 2019 is het veertig jaar geleden dat politiek Den Haag voor het eerst anti-fraudebeleid invoerde. Aanleiding was een onthutsend rapport over de omvang van belastingfraude in Nederland. De toenmalige staatssecretaris van Financiën opperde destijds om namen van fraudeurs te publiceren in de Staatscourant. Een moderne variant van de schandpaal werd kennelijk gezien als effectieve maatregel.

Bijna veertig jaar later is er nauwelijks aandacht voor anti-fraudebeleid. In de troonrede noemde de koning weliswaar in een bijzin het ‘ondermijningsfonds’, dat het probleem van vermenging van onder- en bovenwereld moet tegengaan. Maar bestudering van de miljoenennota leert dat het kabinet zich hierbij vooral richt op drugshandel en cybercrime. Financiële criminaliteit, onlosmakelijk verbonden met ondermijning, blijft onderbelicht.

Motor van het criminele bedrijf

Dit terwijl minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt criminele winsten te beschouwen als motor van het criminele bedrijf. Als dat zo is, dient een belangrijk deel van de aanpak van ondermijning gericht te zijn op de financiële aspecten van criminaliteit. De regering zou moeten inzetten op het terughalen van een groter percentage van crimineel verkregen vermogen, als afschrikkende maatregel. 

Dit kan worden bereikt door een betere samenwerking tussen publieke en private partijen, zoals eerder bij de bestrijding van faillissementsfraude. Ten aanzien van het afpakken van crimineel vermogen wordt deze samenwerking nog niet (zichtbaar) gezocht. 

Maar er is meer nodig om effectief anti-fraudebeleid te voeren. Noem het een Nationale Financiële Veiligheidsagenda. Die moet een einde maken aan de versnippering in de opsporing van financieel-economische criminaliteit, en het makkelijker maken crimineel vermogen af te pakken. Maar de agenda moet ook oog hebben voor moreel-ethisch leiderschap. Want het beloningssysteem van de spelers in ons geldsysteem is nog immer pervers, financieel resultaat gaat boven integriteit. Ook binnen de overheid moet dit onderwerp hoger op de agenda. 

Ambitieuze doelen stellen

We mogen daarbij best ambitieuze doelen stellen. Waarom verhogen we de doelstelling van Europol voor het ontnemen van crimineel vermogen niet van 1% naar 20%? Daarmee zou je €2 mrd afpakken in plaats van €100 mln. 

Het ondermijningsfonds is nu een eenmalig fonds, maar zou een revolving fund moeten worden. Dat betekent dat ontnomen crimineel vermogen terechtkomt in het fonds, tot een jaarlijks maximum van €100 mln. Als de overheid dit fonds, waar nodig, jaarlijks aanvult kan de Nationale Financiële Veiligheidsagenda daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat zou, na veertig jaar anti-fraudebeleid, een betere oplossing zijn dan het oorspronkelijke plan om de namen van belastingfraudeurs te publiceren in de Staatscourant.

Lees hier het artikel in de FD van 22|09|2018

Wilt u ook helpen fraude en corruptie terug te dringen? Word Participant of neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken! 

Bron: FD van 22|09|2018