HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing

Seminar: Faillissementsfraude bestrijder – De katvanger 

Donderdag 23 november organiseerde Young Financial Crime een seminar over ‘hot topic’ faillissementsfraude. Mede naar aanleiding van een aantal recente faillissementsfraude zaken zoals Eurocommerce en Roger Lips en de wetswijziging die per 1 juli 2017 van kracht is gegaan - waardoor de positie van de curator is versterkt- staat het onderwerp in de schijnwerpers. De schade bedraagt naar schatting 1,6 miljard euro per jaar en in 30% van de faillissementen is er  volgens onderzoek sprake van fraude. Alle reden dus om de strijd tegen katvangers, plof-bv's en andere vormen van faillissementsfraude te intensiveren. 

Actiever controleren

Jeroen Princen (curator), Thomas Slieker (Officier van Justitie) en Leo Nederpel (Forensisch accountant) gingen tijdens het seminar de discussie aan over de verschillende stellingen, zoals: de bestrijding van faillissementsfraude moet beter, het civiel rechtelijk bestuursverbod is een dode letter en heeft het melden van faillissementsfraude eigenlijk wel nut?

Vooral het civielrechtelijk bestuursverbod,  dat per 1 juli 2017 van kracht is geraakt, kon weinig steun verwachten van curator Jeroen Princen, die voornamelijk een oproep deed naar de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel om actiever te gaan controleren op faillissementsfraude. Het publiek laat als reactie een ander geluid horen: “laten we de werking van het civielrechtelijk bestuursverbod eerst gaan testen voordat we het afschieten”.

Wensenlijst

De nieuwe wetgeving met betrekking tot het voeren van administratie krijgt meer steun van de panelleden: “Je hebt data nodig om je werk goed te kunnen uitvoeren dus ik ben blij dat de wetgever dat nu heeft meegenomen”, aldus Leo Nederpel. Toch heeft de onderzoeker ook nog een wensenlijstje als het gaat om de aanpak van faillissementsfraude: “Er liggen nog heel veel kansen in publiek-private samenwerking”.

Grotere rol?

Officier van Justitie Thomas Slieker reageert daarop dat tijdens de fraudespreekuren faillissementsfraude casuïstiek met verschillende (publieke) partijen besproken wordt. Dit lijkt een effectieve manier om casuïstiek aan te pakken, maar strafrecht blijft natuurlijk achteraan de keten. De officier vraagt zich daarom openlijk af of de burger en de curator niet een grotere rol zouden moeten krijgen bij de aanpak van faillissementsfraude. Vanuit het publiek klinkt een gemixt geluid: conclusie de aanpak van fraude is een overheidstaak waar gedupeerde burgers niet twee keer de prijs voor zouden moeten betalen. Na anderhalf uur discussiëren werd de middag werd afgesloten met een borrel.