HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

LEIDING & VERLEIDING

25 mei 2018, Burgers Zoo – Arnhem

Inleiding

VMN en het IFFC hebben gezamenlijk een seminar “Leiding & Verleiding” georganiseerd onder het thema Integriteit. Het seminar werd geopend door Drs. Jeroen Smit die ons meenam in de wereld van de mechanismes van integriteit, de omstandigheden waarin personen kunnen verkeren en de uitdagingen die aan integriteit raken en over voorbeeldgedrag van leiderschap: goed voorbeeld doet goed volgen. Jeroen Smit gaf een aantal voorbeelden van “goede” personen die soms door gebrek aan inzicht, besef en zelfreflectie niet in staat zijn de vergaande gevolgen van hun beslissingen te kunnen overzien, vandaar ook benadrukte hij het belang van het trainen van ons ‘integriteits-spier’. Jeroen stelde dat er een verschil is tussen persoonlijke- en professionele-integriteit. Vraag is dan ook: Wat betekent dat voor de mens in zijn of haar denken en handelen?

Margriet Sitskoorn

Margriet Sitskoorn (Hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Tilburg University) nam het podium met haar uiterst boeiende presentatie over de relatie tussen onze hersenen en ons gedrag. Margriet legt  de werking van het menselijk brein uit bij het maken van dagelijkse beslissingen en hoe deze grotendeels gestuurd worden door instinctieve overlevingsmechanismes die de mens miljarden jaren geleden heeft ontwikkeld, in tijden van schaarste. Met het dictator-spel demonstreert Margriet dat deze mechanismes vandaag de dag nog altijd prominent aanwezig zijn in elk van ons. Een bijvoorbeeld is hebzucht, en hoe dit mechanismes onze pijn- of genotssysteem kunnen stimuleren. Maar er is hoop, het menselijk brein onderscheidt zich van andere species door het vermogen zich te kunnen aanpassen: door een stapje terug te nemen vóór ons responsreactie, zijn wij beter in staat bewuster te denken over de gevolgen van ons handelen. Zo kunnen we leren dat geven ook ons genotssysteem prikkelt, wanneer we dit bewust oefenen past onze brein zich hierop aan. Zo hebben  we als species de stap kunnen maken van Homo Sapiens naar Homo Sapiens Verus. Het college van Margriet heeft bewustwording gecreëerd over ons menselijk handelen vanuit het brein.

Gijs Scholten van Aschat

Na een korte pauze, keken en luisterden wij naar het theatrale optreden van Gijs Scholten van Aschat (topacteur) die met zijn voorlezing uit o.a. Shakespeare teksten ons een spiegel voorhield. Het publiek werd uitgedaagd met de vraag Wie neemt u de maat? En werd uitgenodigd om een oefening te doen waarvan hij hoopt dat ons op een later moment,  voor het maken van een belangrijke beslissing in ons leven,  gaat helpen om op dat moment de juiste beslissing te nemen. Wij zijn benieuwd!

Jonathan Soeharno

Vanuit filosofisch én praktisch perspectief lichtte Prof.dr.mr. Jonathan Soeharno (advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en  hoogleraar Rechtspleging en Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)) het fenomeen integriteit toe  vanuit de professionele invalshoek. Volgens Soeharno gaat integriteit vooral om vertrouwen en om de vraag op grond waarvan men vertrouwen verdient. Men moet er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat artsen de gezondheid van de patiënt vooropstellen en dat rechters onpartijdig zijn. Hier raakt het verhaal de kernvraag van integriteit (non-tangere) en het ereaspect: wat moet boven alle twijfel verheven blijven. Soeharno geeft een uiteenzetting over het ereaspect van de professie. Het bepalen van de kernwaarden licht hier aan ten grondslag. Waarden geven richting, zijn abstract en onschendbaar van daaruit worden normen bepaald. Normen zijn schendbaar, ze omvatten immers concrete afspraken. Ook houding, cultuur en gedrag zijn van wezenlijk belang.
 

In dit licht past ook de discussie over “Voortreffelijkheidheid” en “Prudentie” voor ethisch en integer handelen. De presentatie werd afgesloten met een korte discussie over het nut van de eedaflegging. Zo wordt gesteld dat de eed niet geloofwaardig maakt maar juist de persoon of organisatie de eed geloofwaardig maakt. Uit de zaal klinkt dat het belangrijk is de eed alleen voor specifieke groepen te laten gelden om de geloofwaardigheid ervan te waarborgen. Een ander deelnemer merkt op dat het juist naar buiten treden wanneer fouten worden gemaakt op lange termijn meer vertrouwen kweekt.

Kees Vendrik

Als laatst nam Drs. Kees Vendrik (hoofdeconoom van Triodos Bank) ons mee in de wereld van Triodos Bank. Hij gaf ons een inkijk in het ontstaan en de waarden achter de Triodos Bank en het Brede welvaartsbegrip. Hij stelde ons een prangende vraag: welke impact heeft jouw geld? Dit vanuit de gedachte dat geld niet alleen waarde creëert voor de individu maar ook een maatschappelijk gevolg heeft, het stelt ook anderen in staat iets te doen, het geeft energie. Zo werden we gestimuleerd om niet alleen na te denken over onze eigen welvaart maar ook over de impact dat onze welvaart heeft op de mens in het algemeen en wereld waarin wij leven en na te denken over onze nalatenschap voor toekomstige generaties. Met deze gedachte hoop Kees op een ketenreactie dat voor maatschappelijke verandering zal zorgen.

Afsluiting van deze dag

Na alle boeiende presentaties, stellingen en stof tot nadenken, hebben deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje na kunnen kletsen over alle opgedane ervaringen, indrukken en inspiratie. Een inspirerende dag dat zeker tot zelfreflectie heeft gestimuleerd. 

Lees hier het verslag van Vakmedianet. 
 

Achtergrond