HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers

16 mei 2019

Leergang Publiek Privaat Security Management

Start om: 08:00

Deze leergang richt zich op de ontwikkelingen voor de komende jaren, als ook op de praktische aanpak door overheden, bedrijven en instellingen. De leergang geeft inzicht in de structurele verschuivingen die plaatsvinden en werpt licht op de wijze waarop wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking van overheid en bedrijfsleven praktisch vorm kan krijgen.

Strategische veiligheid staat hoog op de agenda van bedrijven en overheid. Door toenemende spanningen in de wereld (bijvoorbeeld terrorisme, maatschappelijke ontwrichting), technologische ontwikkelingen (bijvoor­beeld digitale dreiging, cybercrime) en de behoefte maat­schappelijke risico’s te beheersen (bijvoorbeeld voedsel­veiligheid) is de wereld meer onvoorspelbaar geworden. Aanscherping van de betekenis van dergelijke ontwikke­lingen en de vertaalslag naar meer veiligheid in de praktijk vormen de kern van de leergang Publiek Privaat Security Management.

Wat levert het je op?

We organiseren deze leergang in samenwerking met TNO. 

Meer informatie en aanlenden hier