HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging

IFFC KAMER SPORT EN FEC IN ACTIE OP DISTRICTELIJK VEILIGHEIDSOVERLEG OVER DE ONDERMIJNINGSAANPAK

Tijdens de Bestuurlijke Themabijeenkomst - Districtelijk Veiligheidsoverleg Gelderland-Midden in Zutphen op 21 en 22 november 2018, hebben Jeroen van den Broek en André Brantjes, beide actief in de Kamer Sport & FEC, voor een groep van ongeveer 40 personen bestaande uit burgemeester, politiechefs en officieren van justitie, een lezingen gegeven over het herkennen en voorkomen van ondermijning bij voetbalverenigingen. Het thema van de bijeenkomst was “Slagkracht organiseren in de ondermijningsaanpak”. 
 
Jeroen en André hebben gesproken binnen dit kader vanuit het “Project Maatschappelijke Weerbaarheid over het herkennen en voorkomen van ondermijning bij voetbalverenigingen”. Jeroen, die aan de basis staat van dit project, heeft het project toegelicht en gesproken over hoe ondermijning bij voetbalverenigingen kan worden herkend. Dit aan de hand van indicatoren voor het herkennen van de kwetsbaarheden en aan de hand van een overzicht

van publieke een private interventiemogelijkheden. André sprak in dit verband over de mogelijkheid ondermijning te voorkomen of bestrijden door bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen en via het tuchtrecht, waar een andere bewijsnorm geldt dan in het strafrecht.

Jeroen van den Broek is Program Manager bij deTaskforce aanpak ondermijning Brabant Zeeland en André Brantjes is advocaat (oa.) sportzaken bij Brantjes Advocaten en arbiter bij het CAS in Lausanne.