HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Blogs Verbazing, verbijstering, verontwaardiging over de lange hete zomer van 2018    |    Nieuwsberichten Kamer Intern Onderzoek zet survey uit naar het (niet) melden van incidenten.    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecaf√© datascience en detectie van deviant gedrag    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker Aftermovie    |    Agenda 10-12-2018 IFFC Participantenbijeenkomst    |    Nieuwsberichten De balans na veertig jaar anti-fraudebeleid? Financieel-economische criminaliteit loont (nog)!    |    Agenda 15-11-2018 IFFC Fraudecaf√© datascience en detectie van deviant gedrag    |    Nieuwsberichten Veertig jaar anti-fraudebeleid: criminaliteit loont nog steeds

Kamer Intern Onderzoek zet survey uit naar het (niet) melden van incidenten

De Kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding roept heel werkend Nederland op een survey in te vullen om inzicht te krijgen in de onderliggende motivatie van het (niet) melden van incidenten. Sinds de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders uit 2016 zijn meldpunten een hot topic. Toch blijkt in de praktijk dat meldpunten minder worden gebruikt dan men zou verwachten op basis van de voordelen die meldpunten bieden. Zo leidt het gebruik van meldpunten onder andere tot minder schade door frauduleuze incidenten en draagt het gebruik van meldpunten bij aan een integere organisatie.

Om inzicht te krijgen in de onderliggende motivatie die men heeft om incidenten niet te melden zet de kamer deze survey uit. Aan de hand van de resultaten van deze survey komt de kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding met een adviesrapport om consequent en accuraat melden binnen organisaties te bevorderen. Voor dit onderzoek wordt ook gezocht naar personen die binnen hun organisatie een incident hebben meegemaakt, maar dit vervolgens niet gemeld hebben. Mocht u iemand zijn of kennen die zich in deze situatie bevindt of heeft bevonden en wilt u of wilt die persoon bijdragen aan dit onderzoek, wordt het enorm op prijs gesteld als u contact op neemt met Maarten Boerma. U vindt de survey hier.

U kunt ook bijdragen aan dit onderzoek door deze survey in te vullen en te delen met uw netwerk. De doelgroep van dit onderzoek is heel werkend Nederland. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!