HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten Uitbreiding van de participantenstructuur    |    Publicaties Aandachtspunten Intern Onderzoek    |    Publicaties De kosten van corruptie en financiële misdaad en de CPI-Corruption Perceptions Index 2018    |    Projecten Project Trendwatch    |    Interviews 'Meer slagkracht nodig voor financiële veiligheid'    |    Blogs 2019: Wauw!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Agenda 07-03-2019 Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Blogs A plea for an ex parte disclosure order 

INTRODUCTIEBIJEENKOMST KAMER VERZEKERINGSFRAUDE

Woensdag 6 juni 2018 ontmoetten zo’n 15 professionals werkzaam op het gebied van de bestrijding van verzekeringsfraude elkaar bij Nationale Nederlanden in Amsterdam in een introductiebijeenkomst over de IFFC Kamer Verzekeringsfraude. Na een korte uiteenzetting van IFFC directeur Arthur de Groot over het IFFC, gaf Marcel Bouwman, voorzitter van de Kamer Verzekeringsfraude, een toelichting op de achtergrond van de Kamer en de speerpunten voor de komende twee jaar. 

Bespreking survey

De aanwezigen waren uitgenodigd door het huidige bestuur van de kamer, bestaande uit Marcel Bouwman, George Oostrom, Arjen Witteveen en Marcel Kommer. Na een oprichtingsfase waarin  de kamer een survey heeft uitgezet naar de huidige stand van zaken van de fraudebeheersing in het verzekeringswezen, is de kamer nu op zoek naar uitbreiding om gezamenlijk (publiek-privaat en discipline- en sectoroverschrijdend) concrete initiatieven op te pakken voor een betere preventie van verzekeringsfraude. 

Bouwman nodigde de aanwezigen uit voor discussie aan de hand van de belangrijkste conclusies van de survey. Zo kwamen de uitdagingen en kansen in het bestrijden van verzekeringsfraude aan de orde, zoals het uitwisselen van (fraude-gerelateerde) informatie tussen verschillende partijen. We zouden meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de wet aanreikt. Als de bereidheid om informatie te delen toeneemt, is dat een kans. Een tweede belangrijk aandachtspunt voor de kamer is het identificeren van mogelijkheden om fraudeurs al ‘aan de voorkant’  te kunnen herkennen. Er is in de praktijk nog té weinig aandacht voor preventie. 

Consumentengedrag

Daarnaast kwam het thema ‘consumentengedrag’ aan bod. Hoe ver kan de verzekeraar gaan bij het controleren op fraude door de klant? Hoeveel vragen kan de verzekeraar aan de klant stellen wanneer hij/zij een claim indient? Dit blijken moeilijke dilemma’s te zijn, waarbij het van belang is om duidelijk en op juiste wijze naar de klant te communiceren. Technieken als nudging – waarbij gedrag van de persoon in kwestie onbewust wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld om zich op een gewenste wijze te gedragen – en boosting – waarbij ingespeeld wordt op de intrinsieke motivatie van de persoon in kwestie – zijn genoemd om mogelijk in te kunnen spelen op het gedrag van de consument. Ook hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. Na de zomer vindt de volgende bijeenkomst van deze kamer plaats. Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze kamer? Neem dan contact met ons op.