HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing

IFFC ronde tafelsessie "Governance en integriteit voorbij de regels"

Op woensdag 6 december 2017 heeft de Projectgroep Integriteit van het IFFC een Ronde Tafelsessie georganiseerd met financiële instellingen. Doel was te komen tot het invullen van een onderzoekagenda die moet leiden tot het slaan van een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de daagse praktijk van financiële instellingen. De ronde tafelsessie met de titel "Governance en integriteit voorbij de regels" is het resultaat van het uitwerken van twee onderzoeksprojecten door het IFFC met als doelstelling het verbeteren van cultuur, houding, gedrag, ethisch leiderschap en integriteit, zodat FEC minder kans krijgt zich te manifesteren. 

Lopende projecten

De twee onderzoeksprojecten moeten resulteren in innovatieve oplossingen, die bijdragen tot een betere beleving van integriteit en bevordering van ethisch gedrag. Het eerste project heeft de titel “Too big to fail, too complex to manage and to control”. Bij financiële instellingen vindt consolidatie plaats om onder meer compliance kosten te beperken/te delen. Anderzijds heeft de financiële crisis geleerd dat te grote financiële instellingen grote risico’s vormen voor alle stakeholders en de maatschappij. Het tweede project "Integriteitssystemen in organisaties" beoogt met onderzoek aan te tonen dat bedrijven die integer handelen succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet doen.

Geslaagde bijeenkomst

De Projectgroep Integriteit kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. De bijeenkomst bestaande uit 30 deelnemers stond in het teken van zenden en ontvangen en halen en brengen. Onder de spelregels van de Chatham House Rules is relevante informatie met elkaar gedeeld. Door afwisselende presentaties van DNB en hoogleraren Ondernemingsethiek, Integriteit, Bestuurskunde en Sociale Psychologie en de daaropvolgende discussies zijn nieuwe gezichtspunten en dillema’s rond Governance en Integriteit naar boven gehaald. De projectgroep Integriteit gaat met de verkregen input aan de slag voor het maken van volgstappen en het definiëren van onderzoeksprojecten.