HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers

IFFC RONDE TAFELSESSIE: “DE PRAKTIJK AAN ZET”

Op woensdag 16 mei heeft de Projectgroep Integriteit van het IFFC een ronde tafelsessie georganiseerd met financiële instellingen. Doel van de bijeenkomst was om een onderzoekagenda af te stemmen die moet leiden tot het slaan van een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de soms weerbarstige praktijk van financiële instellingen. Deze bijeenkomst is het vervolg op de Ronde Tafelsessie van 6 december 2017 waarbij het thema “Governance en Integriteit voorbij de regels” centraal stond.

Enerverende bijeenkomst

De Projectgroep Integriteit kan terugkijken op een enerverende bijeenkomst met interessante bijdragen van deelnemers werkend bij diverse organisaties. Gedurende de bijeenkomst is onder de spelregels van de Chatham House Rules relevante informatie met elkaar gedeeld. De Projectgroep Integriteit gaat aan de slag met de input van de diverse deelnemers voor het maken van vervolgstappen met het onderzoek over digitalisering, governance en integriteit.

Relatie digitalisering, governance en integriteit

De Projectgroep Integriteit heeft twee lopende projecten die als doel hebben om te komen met innovatieve oplossingen voor het bevorderen van Governance, integriteit en ethisch gedrag. Er is echter nog relatief weinig onderzoek uitgevoerd naar de invloed van digitalisering bij Governance, integriteit en ethisch gedrag. Dit heeft op de bijeenkomst wel grote belangstelling gewekt.

Uitkomsten van de 2e ronde tafel op 16 mei

De bijeenkomst had als thema “De praktijk aan zet!” en dat heeft zich ook geheel waargemaakt. De interactieve sessies voor zowel het onderzoeksvoorstel IFFC in drie subgroepen uit de praktijk als de twee presentaties van ABN AMRO en ING hebben bijgedragen tot nieuwe inzichten. Mooi voorbeeld is ook wel dat gezien het feit de discussies in de pauze doorloopt en de onderwerpen Governance, integriteit en Digitalisering de deelnemers niet loslaat. 

Uitkomst van de subgroepen is dat we literatuuronderzoek gaan doen. Met de toegezegde onderzoeksrapporten willen we de deelnemers op korte termijn terugkoppelen over de positie van Governance en digitalisering in relatie tot integriteit in organisaties.

Met betrekking tot I-systemen hebben de presentaties van uit de praktijk geleid tot nieuwe inzichten hoe organisaties kunnen monitoren op integriteit, cultuur, houding en gedrag. Er is al een bestaand onderzoeksteam voor I-systemen met als doel het definiëren van integriteitsystemen en aangeven van nut en noodzaak voor inzetten van I-systemen in organisaties. Twee organisaties hebben zich bereid verklaard zich bij het onderzoeksteam aan te sluiten. Op korte termijn komt het onderzoeksteam met een stappenplan.

De presentatie van Wijnand Nuijts van DNB bevestigde nogmaals dat de kernvragen liggen rond houding, cultuur en gedrag. Nieuw inzicht van de bijeenkomst, maar tevens ook een waarschuwing, is dat we niet moeten blijven hangen in “ouwe meuk” en gevestigde en vastgeroeste besturingsmethoden. 

De koers die we als IFFC willen inzetten is gericht op het bieden van innovatieve oplossingen op gebied van Governance en integriteit en versterken van de dialoog op organisatie- en boardroomniveau die passen binnen het geheel aan doelstellingen van het IFFC. 

Een concreet stappenplan is binnenkort beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Integriteitsprojecten Harm Meijer.