HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam

IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude

Op donderdag 17 mei 2018 vond ons Fraudecafé over Carrouselfraude plaats bij de Belastingdienst in 
Utrecht. De sprekers waren Carla van Rijn, werkzaam als Fiscaal Coördinator bij het Coördinatiepunt BTW-fraude van de FIOD en Redmar Wolf, werkzaam als Belastingadviseur bij Baker McKenzie en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2010 gepromoveerd op het onderwerp Carrouselfraude. 

Btw-stelsel

Redmar Wolf begint het fraudecafé met een korte uitleg over wat btw inhoudt en hoe btw werkt. Btw is een belasting die wordt geheven over goederen en diensten. Het is één van de grotere inkomensbronnen van de overheid. Een ondernemer levert een goed of dienst en ontvangt hiervoor een vergoeding inclusief btw. Deze btw dient te worden afgedragen aan de Belastingdienst. Daartegenover staat dat als een ondernemer goederen inkoopt hij  recht op aftrek van voorbelasting over zijn inkopen heeft. De btw blijft uiteindelijk bij de consument drukken omdat die geen recht op aftrek van voorbelasting heeft, maar de betaling van de btw wordt door de ondernemers in delen gedaan namelijk over hun toegevoegd waarde. De btw wordt derhalve in fracties betaald; dit wordt ook wel gefractioneerde afdracht genoemd. Omdat  belasting in delen aan de Belastingdienst wordt betaald, wordt fraude voorkomen.  Maar, stelt Carla van Rijn, het gefractioneerde stelsel werkt alleen goed als mensen eerlijk zijn. Helaas is hier niet altijd sprake van, er wordt namelijk veel fraude met btw gepleegd, zoals btw-carrouselfraude. Hierbij maken de fraudeurs misbruik van het nultarief voor de btw bij grensoverschrijdende transacties.

Btw-carrouselfraude

Btw-carrouselfraude is grensoverschrijdend. Bij deze vorm van fraude koopt een ondernemer zonder btw in bij een leverancier in een andere lidstaat, levert vervolgens met btw door binnen Nederland en draagt deze btw niet af aan de belastingdienst, terwijl hij deze btw ontvangt van zijn afnemers. Bij btw-carrouselfraude zijn altijd minstens drie bedrijven betrokken in twee verschillende lidstaten, waarbij minimaal één bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt. De ondernemer houdt de btw zelf en op deze manier wordt de schatkist benadeeld.

Ondernemers kunnen onbewust betrokken raken bij btw-fraude.  Maar zij moeten wel alles doen om te voorkomen dat ze betrokken raken bij btw-fraude. Als ze dat niet doen kan het tot gevolg hebben dat de aftrek van de voorbelasting wordt geweigerd of het toepassen van het 0-% tarief niet wordt toegestaan. Europees gezien is de omvang van de carrouselfraude niet exact te bepalen, maar schattingen geven aan dat we het hier over een miljardenfraude hebben. 

Hoe kan btw-carrouselfraude worden bestreden?

Het fraudecafé over carrouselfraude wordt afgesloten met de vraag: hoe kan de btw-carrouselfraude worden bestreden? Op dit moment bestaat er een nultarief bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU Ondernemers worden achteraf gecontroleerd,  bijvoorbeeld indien er signalen zijn van btw-carrouselfraude. 

De Commissie is vorig jaar met het VAT actionplan gekomen met daarin nieuwe voorstellen voor het btw-systeem waarbij onder meer het nultarief bij grensoverschrijdende transacties wordt afgeschaft. Wolf stelt zich kritisch op tegenover deze voorstellen en zegt dat er zo veel nieuwe vormen van fraude te verzinnen zijn. 
 

Vanuit de zaal wordt een algehele verleggingsregeling geopperd.  Hier zijn echter ook veel risico’s aan verbonden en er moeten dan binnen IT-systemen van bedrijven veel interne wijzigingen worden doorgevoerd. Ook zijn we dan het gefractioneerde stelsel kwijt. Tevens wordt de oplossing aangedragen om een uniform belastingtarief in te voeren in de EU.  

Tot slot komt naar voren dat er meer publiek-private samenwerking moet komen op het onderwerp btw-carrouselfraude. Banken, adviseurs en notarissen zijn daarin zeer belangrijk, zij kunnen namelijk veel zien, alleen moeten ze weten hoe zij deze vorm van fraude kunnen herkennen. Het doel van de Belastingdienst is om hier zo veel mogelijk awareness voor te creëren.

Nieuws over carrouselfraude