HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Interviews Laat opsporingsteams delen in de opbrengsten    |    Publicaties White paper: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Interviews Onderzoeksjournalistiek onder de loep    |    Agenda 17-05-2018 IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Publicaties Survey: Verzekeringsfraude in een veranderende wereld    |    Interviews Klokkenluiden of klikken?    |    Interviews BFT wil vraagbaak zijn voor onderzoeker    |    Interviews Science Fiction denken als strategische tool    |    Vlogs Animatie: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Interviews Digital Risk Monitoring    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Nieuwsberichten IFFC Working Group ‘Asset Tracing & Recovery’ meets delegation from Indonesia    |    Interviews Iedereen is in staat tot frauderen    |    Agenda 26-04-2018 Dag van de Fraudeonderzoeker 2018    |    Agenda 25-05-2018 Leiding & Verleiding

17 mei 2018

IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude

Start om: 16:00

Carrouselfraude is een vorm van belastingfraude met afdracht en teruggave omzetbelasting. Bij carrouselfraude is er sprake van een grensoverschrijdende levering van goederen of diensten binnen de EU. 

In de meest eenvoudige vorm levert een ondernemer A uit het buitenland goederen aan ondernemer B in Nederland. Nu er sprake is van een grensoverschrijdende levering hoeft ondernemer A geen omzetbelasting in rekening te brengen. Ondernemer B verkoopt de goederen vervolgens aan ondernemer C en brengt 21 % BTW in rekening. Ondernemer B zou deze BTW moeten afdragen maar doet dit niet en pleegt dus fraude. Ondernemer C trekt de BTW op de levering van de goederen van ondernemer B af als voorbelasting. De Nederlandse Belastingdienst lijdt hierdoor schade omdat wel de voorbelasting wordt uitbetaald maar hier staat geen afdracht tegenover.

Europees gezien is de omvang van de carrouselfraude niet exact te bepalen maar schattingen geven aan dat we het hier over een miljardenfraude hebben. 

Tijdens dit fraudecafé zullen een tweetal sprekers dit onderwerp toelichten en tevens zullen ze ingaan op de (on)mogelijkheden van het voorstel voor een nieuw stelsel van de Europese Commissie met als doelstelling carrouselfraude tegen te gaan. Verder zullen deze sprekers ook de meest recente stand van zaken van de jurisprudentie bespreken.

De sprekers namens Belastingdienst zijn Carla van Rijn, werkzaam als fiscaal coördinator bij het Coördinatiepunt BTW-fraude van de FIOD en Redmar Wolf, werkzaam als belastingadviseur bij Baker McKenzie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2010 gepromoveerd op dit onderwerp. 

Locatie: Belastingdienst Utrecht

Tijd:  16:00 - 18:00

Vul onderstaande formulier in om u aan te melden 

Er is geen voornaam ingevoerd.
Er is geen huisnummer ingevoerd.
Er is een ongeldige waarde ingevoerd.
Er is een ongeldige waarde ingevoerd.
Er is een ongeldige waarde ingevoerd.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Deze dient aangevinkt te zijn.
Er is een ongeldige waarde ingevoerd.
Er is geen postcode ingevoerd.
Er is geen huisnummer ingevoerd.
Er is een ongeldige waarde ingevoerd.
Er is een ongeldig e-mailadres ingevoerd.
Deze dient aangevinkt te zijn.