HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

 

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Het Verbond en het IFFC gaan samenwerken in de aanpak en preventie van fec

Het Verbond van Verzekeraars (Het Verbond) en het Institute for Financial Crime (het IFFC) gaan samenwerken in de aanpak en preventie van financieel-economische criminaliteit (fec). De beide organisaties hebben een aantal doelen geformuleerd, waarbij zij elkaar willen versterken. Zo zijn het verkrijgen van meer en betere inzichten in (de gevolgen van) fec, het bieden van meer en nieuwe handelingsperspectieven, zoals het ontwikkelen van gedragsinterventies en het delen van inzichten ten behoeve van de kwaliteit van opleiding en onderwijs voor fraudeonderzoekers belangrijke thema’s.  

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), een onderdeel van het Verbond, werkte al eerder samen met het IFFC. In 2017 organiseerde het CBV samen met de IFFC kamer Verzekeringsfraude een Innovatieseminar over fraudebeheersing in een veranderende wereld. Aanleiding voor de bijeenkomst waren de uitkomsten van een survey, die als doel had het in kaart brengen van wat verzekeringsmaatschappijen aan fraudebeheersing doen en in de toekomst zouden moeten doen om in te spelen op interne en externe veranderingen die impact hebben op frauderisico’s bij verzekeringsmaatschappijen. Voor meer informatie over de uitkomsten van de survey zie onze website

De IFFC kamer Verzekeringsfraude heeft inmiddels twee onderzoeken in voorbereiding, met ditmaal als onderwerp gedragsverandering van potentiële gelegenheidsfraudeurs  door het doen van gedragsinterventies. De financiële schade die veroorzaakt wordt door gelegenheidsfraudeurs is aanzienlijk. Het doel van de kamer is om verschillende branches in de verzekeringswereld met elkaar te verbinden en stakeholders te informeren en inspireren. Dit met het oog op het verminderen van de kwetsbaarheid voor misbruik enerzijds en het vermijden van onnodige bedrijfskosten anderzijds. 

Het IFFC is blij dat professionals van het Verbond formeel gaan deelnemen aan deze kamer

Over het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars en bedrijven die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken. Samen met die andere partijen zoekt het Verbond naar raakvlakken om oplossingen voor vraagstukken te vinden. 

Over het Institute for Financial Crime

Het IFFC is een onafhankelijk platform voor publiek-private samenwerking op het terrein van financieel-economische criminaliteit (fec). Het IFFC jaagt een publiek-privaat netwerk aan waar (private) participanten in een trusted omgeving samenwerken met overheidsorganisaties en kennisinstellingen die zich met criminaliteitsbestrijding en preventie bezighouden. Publieke - en private partijen komen gezamenlijk tot nieuwe inzichten, kennis en technieken om fec effectiever tegen te gaan en zo de samenleving weerbaar te maken tegen (de gevolgen van) fec.