HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Geen IT'ers, maar Avengers

In juni 2019 is het IFFC I-lab, data-lab voor innovatie op het gebied van FEC-bestrijding, voor het eerst in gebruik genomen: een viertal tweedejaars bachelor-studenten voerden een opdracht uit in het kader van hun studie Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. 

De opdracht ging over het (semi-)geautomatiseerd analyseren van teksten afkomstig van www.rechtspraak.nl: uitspraken van 1913 tot 2019: welke belangrijkste gebeurtenissen kunnen uit deze tekstuele data gehaald worden? Voor de studenten interessant, omdat het direct aansluit op hun vak ‘Natuurlijke taalverwerking’, maar vooral vanwege de maatschappelijke relevantie van de opdracht.  

Hoe hebben zij deze opdracht bij IFFC ervaren? De studenten vertellen..

Wij hebben de gebeurtenissen gecategoriseerd en vervolgens een database ontworpen waarin de gebeurtenissen op zo’n manier gerepresenteerd worden dat ze bruikbaar zijn. Onze code kan worden toegepast op allerlei tekstuele data zoals bijvoorbeeld proces-verbalen.  Uiteindelijk zou een dergelijke database ervoor kunnen zorgen dat het makkelijker wordt om data op te zoeken, én relaties gevonden kunnen worden tussen gebeurtenissen en uitspraken. Door dergelijke analyses wordt het mogelijk belangrijke trends op het gebied van financieel-economische criminaliteit te ontdekken, en meer en beter inzicht kan bijdragen tot mogelijke oplossingen. 

De opdracht was geen gemakkelijke. De verschillende uitspraken die te vinden zijn op rechtspraak.nl kennen geen universeel format. Hierdoor waren we veel tijd kwijt aan het bewerken van data voordat we deze ook daadwerkelijk konden gebruiken. Daarnaast bevatten de uitspraken hele ingewikkelde zinconstructies en ietwat archaïsch taalgebruik wat onze taak niet makkelijker maakte. Gelukkig konden we op dit vlak rekenen op het IFFC waar ons de nodige ‘buzzwords’ werden verschaft. 
Ook is er nog veel minder onderzoek gedaan naar taalverwerking op Nederlandse teksten in vergelijking met bijvoorbeeld Engelstalige teksten. 

Er zijn dan ook voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Wat wij hebben gedaan is nog maar het begin van een veel groter plaatje. Wanneer onze code wordt toegepast op bijvoorbeeld proces verbalen, kan deze kennis gekoppeld worden aan een grotere database waardoor nog meer verbanden gevonden kunnen worden. Uiteindelijk kan er vanuit deze verbanden, door big data analyse en kunstmatige intelligentie technieken, beredeneerd worden wat er bijvoorbeeld uit een proces verbaal gehaald wordt en tot welke conclusies dit kan leiden.

Wij hebben een maand bij het IFFC gezeten: een toffe uitdaging waarvan wij veel geleerd hebben. De meeste studenten doen hun opdracht vanuit de Universiteit, maar wij kregen de gelegenheid om bij het IFFC in Den Haag zelf te zitten: een inspirerende omgeving, want zo konden wij ervaren hoe het is om écht binnen zo’n organisatie te werken. Er heerste een hele fijne werksfeer met genoeg begeleiding. Als we vragen hadden, konden we altijd bij iemand terecht. Daarnaast werden we ook uitgenodigd voor het IFFC Fraudecafé over fraude in cryptocurrency: een fascinerende lezing met een goede borrel na afloop. Onze opdracht is nu afgerond, en wij hopen dat het I-lab nog veel gebruik kan maken van ons werk. 

Wilt u meer informatie over het IFFC I-lab? Neem dan contact met ons op via info@iffc.nl