HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek

Fine Congres

Op donderdag 24 november 2016 vond het derde jaarcongres van FINE plaats op de HSD campus in Den Haag. Dit jaar werd het congres georganiseerd in samenwerking met het IFFC.

Data Science tegen Fraude

Het jaarcongres stond dit jaar in het teken van ‘Data Science tegen Fraude’. Arthur de Groot, directeur van het IFFC, opent het congres. Tijdens dit congres worden er twee presentaties gegeven door keynote sprekers Peter Olsthoorn (onderzoeksjournalist en winnaar Anti-Fraude Award 2016) en René Zoetekouw (FIOD). Daarna zijn er verschillende workshops te volgen die worden gegeven door experts uit het vakgebied. De Groot geeft aan dat de technologie zich heel snel ontwikkelt, daarom zijn zij de samenwerking met FINE aangegaan om een congres te organiseren over Data Science, een onderwerp waarin veel energie wordt gestopt. IFFC is gevestigd op de HSD en de HSD staat voor innovatie en het bijeenbrengen van veel kennis en organisatie. 

‘Privacy als ruilhandel’

De titel van de presentatie van Peter Olsthoorn is ‘Privacy als ruilhandel’. Hij gaat in op het rapport dat hij heeft geschreven over big data en fraudebestrijding voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In het WRR-rapport wordt sterk ingezet op fraudebestrijding, waarbij onze privacy flink geschonden kan worden.
Het rapport concludeert dat het voor de samenleving transparant moet zijn waar iedereen mee bezig is. We gaan ervan uit dat privacy een principe is dat goed wordt gehandhaafd. Er zijn mensen die ongelofelijk sterk aan hun privacy gehecht zijn. Olsthoorn noemt hier het voorbeeld van mensen die geen vingerafdruk willen geven voor op hun paspoort. In ruil daarvoor gaan ze nooit op vakantie. Dit is een voorbeeld waarin privacy als ruilhandel wordt gebruikt.

De oorspronkelijke vorm van privacy is volgens Peter te vergelijken met het liedje ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Iedereen wist alles van iedereen in zo’n dorp, maar mensen gingen precair om met die informatie. Tegenwoordig verkopen mensen hun privacy voortdurend, ook op televisie (bijvoorbeeld in het programma ‘Memories’), terwijl er tegelijkertijd sprake is van een beveiligingsprobleem. Alle grote elektronische diensten hebben al eens een hack gehad (zoals LinkedIn en Twitter). Olsthoorn behandelt vervolgens enkele dilemma’s rondom big data. Het eerste dilemma dat hij noemt is het vragen naar een DNA-profiel bij een sollicitatie. Uit het publiek komt naar voren dat we in de toekomst over 10 jaar wellicht hierover denken; ‘waar hadden we het over, dat is toch normaal?’. Data moet alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verzameld is.

Trendwatching

De tweede keynote spreker is René Zoetekouw. René is werkzaam als strategisch analist bij de FIOD. Hij houdt een presentatie over trendwatching. Aan de hand van trendwatching wordt onderzocht wat de trends zijn in fraude. Is het mogelijk om vooruit te kijken, ook als er bijvoorbeeld nog geen verdenking is? Wat kunnen we leren uit het dagelijks werk voor de toekomst? Trendwatching is het buiten de paden kijken van de vaste processen. Zoetekouw laat vervolgens een filmpje zien waarin mensen op straat 10 jaar geleden wordt gevraagd of ze een mobieltje hebben. Bijna iedereen antwoordt hierop dat ze een antwoordapparaat hebben waarop mensen kunnen inspreken als ze diegene nodig hebben. Tegenwoordig kijkt men wel 221 keer per dag op zijn smartphone. Hoe kunnen rechercheurs beter worden opgeleid om om te kunnen gaan met die veranderingen in de digitalisering? Er zijn momenteel ongeveer 630 bloggers werkzaam bij trendwatching van verschillende instanties. Het begint vaak met blogs, want iedereen gaat posten en discussiëren over iets dat in de media een hype is. De FIOD moet 600 zaken op jaarbasis draaien. De rechercheurs zitten niet te wachten op een abstracte trend, want daar kunnen ze niks mee. De blogs worden geclusterd om te onderzoeken wat een trend zou kunnen vormen. Als de recherche hier iets in ziet, dan kunnen zij samen met de onderzoekers een quick scan maken.

Intelligence analysis

Na deze presentaties worden er in drie verschillende ruimtes twee workshops gegeven. Er zijn drie streams, namelijk: intelligence analysis, predictive modeling en insurance fraud. In de stream van intelligence analysis worden twee workshops gegeven door Mark Patrick Roeling (ING) en Rein Breimer en Norbert Elferink (Group 200). Mark Patrick Roeling geeft een workshop over het detecteren van fraude aan de hand van algoritmes. De afstand tussen verwachte data en daadwerkelijke data (residuen) kun je toetsen. Aan de hand van een model kan fraude voorspeld worden. Verwacht wordt dat mensen die fraude plegen hoog scoren op de residuals (veel afwijking). Mensen die fraude plegen rapporteren systematisch een hoger salaris. Het model is goed in het detecteren van mensen die vreemde informatie geven. 

Breimer en Elferink geven een workshop over het aftappen van telefoons en internet. De tool die zij daarbij gebruiken is ‘Lima Social Media Insights’. Die tool onderzoekt met name dingen die niet zichtbaar zijn in de standaard omgeving, zoals het zichtbaar maken van relaties. Er wordt niet onderzocht op topics, maar naar de relaties die mensen hebben. Aan de hand van de tool kan er veel meer informatie beschikbaar worden gemaakt.

Predictive modeling

In de stream van predictive modeling worden twee workshops gegeven door Ana Maria Oniceau (DataExpert) en Leon Major (Kroll Ontrack). DataExpert, is technologie partner van opsporingsdiensten en commerciële instanties, waarbij ze zowel reactief als proactief werken. Predictive modeling heeft te maken met het voorspellen van gewenste of ongewenste waarden, uitkomsten en gebeurtenissen op basis van geavanceerde statistische analyses, met als doel iets versterken of iets te verbieden. Waarom is predictive zo belangrijk voor de financiële wereld? Op die manier kan men meer nauwkeurigheid bereiken en het dynamischer maken en beter aanscherpen. Er wordt eerst gekeken naar het verleden; wat was kenmerkend voor een negatief profiel? Op basis van die historische gegevens wordt getracht de toekomst te voorspellen. Het RIAN model is een risico analyse model waarmee dynamisch de regels worden berekend. De laatste ontwikkeling heeft te maken met een elektronische neus: dit is een apparaat dat data verzamelt over de omgeving waarin het is geplaatst, bijvoorbeeld waardes in de lucht of bepaalde geuren. Daarnaast is het ook belangrijk om tekst toe te voegen als beschikbare data.
In de tweede workshop gaat Major in op predictive coding. Dat is een technologie bij een set data waarvan men een vermoeden heeft dat die relevant is binnen een grote dataset. Het systeem leert van een zogenaamde trainer, iemand die de documenten onderzoekt. Het systeem leert dan van de trainer welke documenten relevant zijn voor de dataset die wordt onderzocht.

Insurance fraud

In de stream van insurance fraud worden twee workshops gegeven door Marcel Bouwman en Ria van de Hoef (Delta Lloyd), en door Wojtek Kowalczyk (Universiteit Leiden). Volgens Bouwman en Van de Hoef zijn er 4 soorten verzekeringsfraude: majoreren (meer schade claimen dan je hebt), fingeren (het veranderen van de toedracht bij daadwerkelijke schade), ensceneren (bewust schade veroorzaken voor een uitkering) en verzwijgen (belangrijke informatie verzwijgen om een aanvraag te doen). Hoe kan de maatschappij hierop inspelen? Het is noodzakelijk om te zorgen dat de juiste informatie wordt vastgelegd. Op deze manier kan veel informatie aan elkaar worden gekoppeld. Technologie is een grote bedreiging voor fraudebeheersing, maar het biedt ook veel kansen. Netwerken kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd. Er moeten nieuwe opsporingstechnieken voor de digitale data ontwikkeld worden.

Wojtek Kowalczyk vertelt vervolgens iets over het detecteren van anomalieën in de data van de gezondheidszorg. Hij berekent dat er in de gezondheidszorg in Nederland voor circa 0.4 procent aan fraude plaatsvindt. In de USA liggen de schattingen hoger. Er is veel geld verloren gegaan door onder andere dubbele claims voor dezelfde behandeling of aan bijvoorbeeld fysiotherapie voor een persoon vijf weken nadat hij of zij is overleden. Het gaat dan om ongeveer 130 miljoen per jaar, 4 keer zo veel als in de bancaire sector die een schade kennen van omstreeks 0.1 procent.

Afsluiting

Het congres wordt afgesloten door FINE bestuursleden Walter Schirm en Hans Henseler met een dankwoord en eindigt met een netwerkborrel.