HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing

De balans na veertig jaar anti-fraudebeleid? Financieel-economische criminaliteit loont (nog)!

Op naar een financieel veilig Nederland: maak van het ondermijningsfonds van € 100 miljoen een revolving fund dat jaarlijks zich weer aanvult vanuit verkregen inkomsten. 

In 2019 is het veertig jaar geleden dat vanuit de regering voor het eerst anti-fraudebeleid werd gepresenteerd. In het huidige regeerakkoord en in de met Prinsjesdag uitgesproken Troonrede is geen specifieke aandacht meer voor anti-fraudebeleid of voor beleid op het gebied van financiële veiligheid. Er is aandacht voor het bredere begrip georganiseerde criminaliteit. De aandacht gaat daarbij, onder de noemer ondermijning, echter vooral uit naar afrekeningen en drugscriminaliteit. Er is een speciaal fonds (het ‘ondermijningsfonds’) dat het probleem van vermenging van onder- en bovenwereld moet tegengaan. In een tussenzin sprak de Koning dit tijdens de troonrede uit.

Aangezien bij criminaliteit vaak onlosmakelijk een financiële component een rol speelt is het opmerkelijk dat hieraan vanuit de regering geen specifieke aandacht wordt besteed. Er wordt nu weliswaar extra geld uitgetrokken voor de politie en voor de bestrijding van cybercrime, maar de aandacht voor de onderstroom daaronder, de financieel economische criminaliteit, blijft achter. Veertig jaar anti-fraudebeleid laat te weinig geleerde lessen zien, te weinig politieke daadkracht. Financiële veiligheid is nog steeds niet een vanzelfsprekendheid en we missen nog authenticiteit op het vlak van integriteit, want het beloningssysteem van de spelers in ons geldsysteem is nog immer pervers. Financieel resultaat gaat boven integriteit. De huidige miljoenennota laat nog te weinig een keerpunt zien en voor de politiek lijkt de Engelse uitdrukking ‘put your money where your mouth is’ niet op te gaan. En juist nu de regering inzet op ondermijning moeten we ons er bewust van zijn dat ondermijning ook iets is van mensen met witte boorden... Lees verder