HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews 'Offshorestructuren zie je pas als je het doorhebt'    |    Interviews Corruptiebestrijding is een publiek-private opgave    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Evenement Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter?     |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?

‘BETONROT’; EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR HET FENOMEEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT IN BRABANT -ZEELAND

11 februari 2019, Op verzoek van de Taskforce Brabant-Zeeland heeft Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd naar de vraag waar de criminele winsten blijven en wat de overheid daaraan kan doen.

Criminele ondernemers in Brabant-Zeeland hebben zich vanaf de jaren 80/90 een stevige positie weten te verwerven in deze regio, een gebied dat zich kenmerkt door een cultuur van ‘de eigen gang gaan’ en ‘ondernemerschap’. De ondermijnende criminaliteit anno 2018 kenmerkt zich door de betrokkenheid van verschillende etnische groepen, die elkaar deels beconcurreren en deels met elkaar samenwerken. Er is sprake van verharding (meer geweld), ook omdat de criminelen last hebben van de aanpak van de overheid (meer te verliezen). Een beperkte groep topmannen (oudere garde) staat aan de top van de drugsscene. Zij zijn onzichtbaar, ze komen niet voor in opsporingsonderzoeken. De onderkant van de drugswereld wordt zichtbaar in de loopjongens, stromannen, elektriciens en anderen die een graantje willen meepikken. Tussen de boven- en onderlaag zit een categorie die veel geld verdient met de drugs en richting de onderkant ook de lijnen uitzetten. Het grote geld zit in de toplaag, die gebruikmaken van financiële/juridische/fiscale dienstverleners om hun geld wit te wassen.

 

De criminele opbrengsten gaan deels op aan een luxe levensstijl. Deels onttrekken de opbrengsten zich aan het zicht omdat de soms grote hoeveelheden cash geld wit worden gewassen. Er zijn in het onderzoek veel manieren genoemd, variërend van het cashgeld naar het buitenland brengen of versturen (waar een bank in Oost-Europa het in het girale circuit brengt en via allerlei tussenrekeningen over de gehele wereld weer terug laat komen bij de eigenaar) tot het investeren in onroerend goed in Nederland en buitenland. Ook gokbedrijven in het buitenland (Antillen) worden in verband gebracht met witwaspraktijken. Rode draad is dat de money trail dermate ingewikkeld is (ook doordat er meer gebruik wordt gemaakt van cryptovaluta) dat de criminele herkomst nauwelijks meer is vast te stellen. Complicerende factor voor de overheid hierin zijn de juridische en fiscale constructies in de vorm van schimmige rechtspersonen. Banken vormen een belangrijke schakel in de money trails. De compliancetaken kunnen in gedrang komen met de commerciële belangen, getuige de recente ING-zaak. De grens tussen onder- en bovenwereld is op dat niveau diffuus.

De overheid c.q. de Taskforce heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de zogenoemde korte klap acties (oprollen plantages, drugsverdachten aanhouden et cetera), eventueel gecombineerd met bestuurlijke en fiscale maatregelen. De korte klap acties raken vooral de onderkant van de drugsscene, ofwel de vervangbare criminele actoren. Het systeem blijft intact; de onderwereld past zich gemakkelijk aan. 

Het verlies van drugs, plantages, labs betekent inkomstenderving, die gemakkelijker opgevangen kan worden naarmate men hoger op de criminele ladder komt. Celstraf heeft vanwege de relatief lage straffen weinig impact; het behoort bij het bedrijfsrisico.

De overheid moet doorgaan met de korte klap, al was het maar om het signaal af te geven dat crimineel gedrag niet wordt getolereerd. Tegelijkertijd is een volgende stap nodig in de aanpak. Die zou zich moeten richten op de bovenlaag van de drugswereld, onder andere door langlopende, diepergravende onderzoeken naar geldstromen. De informatie vanuit de korte klap acties dient te worden gebundeld tot bruikbare intelligence, zodat zicht wordt verkregen op het grotere geheel. Hiervoor zijn niet alleen opsporingsonderzoeken in traditionele zin nodig, maar ook innovatie onderzoeksstrategieën en – en methodieken. Er kan daarbij gebruik wordt gemaakt van openbare informatie en informatie die de instanties reeds hebben, maar die op een juiste manier moet worden ontsloten.

Lees hier het onderzoek. 

Bron (incl. samenvatting): https://bureaubeke.nl/

Op 7 maart as. organiseert het IFFC een fraudecafé over het opsporen van onbekende netwerken die verantwoordelijk zijn voor het verbinden van de onder- en bovenwereld. Ben u geinterenseerd in de trends, ambities en tools in de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Scrhijf u dan in voor dit interessante fraudecafé.