HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle IFFC-activiteiten?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Arthur de Groot krijgt andere rol binnen het IFFC

Arthur de Groot stopt per 1 januari 2019 als directeur bij het IFFC. Arthur is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet en oprichting van het IFFC. Op 28 oktober 2014 werd het IFFC bij de KvK ingeschreven als stichting met Arthur als directeur-bestuurder. Het IFFC heeft sinds die tijd flinke stappen gezet en het voor Nederland unieke platform voor publiek-private samenwerking van bestrijding van financieel-economische criminaliteit staat er. Na vier jaar bouwen dient zich nu een nieuwe fase aan voor het IFFC, voornamelijk gericht op het verder uitbouwen van het netwerk van publieke en private partners, het bureau en het I-lab, alsmede het verduurzamen van de financiering. Arthur blijft betrokken bij het IFFC in een andere rol binnen het bestuur. Begin 2019 wordt een interview gepubliceerd waarin Arthur de Groot terugkijkt op de eerste vier jaar IFFC.

Frans Copini aangesteld als interim-directeur

Het wervingsproces voor een nieuwe directeur is in volle gang, maar per 1 januari nog niet afgerond. Het bestuur heeft Frans Copini gevraagd om de rol van interim-directeur te vervullen totdat de nieuwe directeur is aangesteld. Frans is sinds 1 mei 2018 verbonden aan het IFFC als strategisch adviseur en stelt zich graag even aan u voor:

 

 “Sinds 1 mei mag ik meedoen met het team van het IFFC en de nauw betrokken gemeenschap van participanten, kamers, projecten en overheidsdiensten. Dit ecosysteem van organisaties richt zich op het terugdringen van de financieel-economische criminaliteit en in toenemende mate ook op de financieel-economische aspecten van criminaliteit. Binnen het platform dat IFFC biedt kunnen deelnemers hun maatschappelijke betrokkenheid, hun expertise, hun effectiviteit en hun netwerk versterken. Ik ervaar het als een voorrecht de directiefunctie tijdelijk te mogen waarnemen en kwartier te maken voor een nieuwe directeur.

Ik ben blij dat we het enthousiasme voor de publiek-private samenwerking, ondanks begrijpelijke aarzelingen, bij de diverse organisaties zien groeien. Een belangrijk accent in de bestrijding van criminaliteit ligt toch in de publiek-private samenwerking en in de financieel-economische aspecten. Mijn persoonlijke intentie is altijd gericht geweest op het verbinden van diverse krachten in de maatschappij om de rechtshandhaving en de naleving van onze ethische principes te versterken en te vernieuwen. Het terugdringen van de financieel-economische bedreigingen in onze maatschappij is een geweldige missie voor onze sterk groeiende IFFC gemeenschap, waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. De 20-jarige ervaring binnen de publieke rechtshandhaving (politie) en mijn ervaringen als ondernemer, (private) fraudeonderzoeker en integriteitsconsultant zullen daar vast bij helpen."