HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing

Over Young Financial Crime

Binnen het Institute for Financial Crime (IFFC) is Young Financial Crime (YFC) verantwoordelijk voor het samenbrengen van jong professionals (tot ca. 35 jaar) die werkzaam zijn binnen de bestrijding van Financieel-Economische Criminaliteit (hierna: fec). YFC draagt actief bij aan het bewerkstelligen van meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van fec. Daartoe bieden wij een platform aan jong professionals waar zij buiten hun eigen organisatie hun netwerk kunnen vergroten door in contact te komen met fec-minded (jong) professionals, hun kennis te verbreden en op die manier “kruisbestuiving” te faciliteren. Wij staan voor de nieuwe generatie talentvolle professionals die een veiligere wereld ambiëren door fec branche- en sector overschrijdend aan te pakken.

Missie

De missie van YFC is “het verkrijgen en vergroten van kennis en ervaring op het gebied van fec door het samenbrengen van jong professionals uit verscheidene disciplines”.

Visie

fec is een maatschappelijk probleem dat de samenleving jaarlijks veel geld kost, té veel. Voor het voorkomen en bestrijden van fec is het noodzakelijk om cross-sectoraal de handen ineen te slaan en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen. YFC draagt hieraan bij door een platform te bieden voor jong professionals zodat zij hun kennis kunnen vergroten, hun netwerk kunnen uitbreiden, maar ook door samenwerking te faciliteren en te stimuleren. Bovendien proberen wij vroegtijdig trends te signaleren en als thema’s te agenderen in events met als uiteindelijke doel fec aan te pakken maar vooral te voorkomen.

Kernwaarden

Om de uitvoering van haar missie te bewerkstelligen en haar visie dichterbij te brengen richt YFC zich op de volgende kernwaarden:

Knowledge

Wij zijn gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van (de bestrijding van) fec onder haar leden en daarbuiten. Daartoe neemt het vergaren van kennis, het volgen van ontwikkelingen en actief bijdragen aan de bestrijding van fec een centrale plaats in. Om kennis te delen organiseert YFC op regelmatige basis events.

Innovation

Wij zijn gericht op het bewerkstelligen van innovatie binnen de bestrijding van fec. Voor wat betreft innovation nemen het volgen, voorspellen en -vooral- delen van ontwikkelingen in opsporing, preventie en herstel van fec een centrale plaats in. Vooral met events willen we dit delen met onze leden.

Professional network

Wij zijn gericht op het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied van (de bestrijding van) fec. Daartoe zijn wij benaderbaar en neemt het uitwisselen van informatie en contacten tussen fec-bestrijders en het samenwerken met soortgelijke publieke en private organisaties een centrale plaats in. Bovendien streven wij naar diversiteit en dagen wij de status-quo uit om tot nieuwe hoogtes te komen. Onze leden bieden wij dit netwerk om aan te sluiten bij kamers en/of interessante discussies tijdens onze eigen events om zo hun eigen kennis/netwerk te vergroten voor nu en in de toekomst.

YFC Bestuur

YFC Bijeenkomsten

YFC organiseert regelmatig seminars, knowledge bites en andere bijeenkomsten gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn en het bundelen van kennis, contacten en ervaring op het gebied...

Ga naar de pagina