HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Veertig jaar anti-fraudebeleid: criminaliteit loont nog steeds    |    Nieuwsberichten De balans na veertig jaar anti-fraudebeleid? Financieel-economische criminaliteit loont (nog)!    |    Nieuwsberichten Kamer Intern Onderzoek zet survey uit naar het (niet) melden van incidenten.    |    Blogs Verbazing, verbijstering, verontwaardiging over de lange hete zomer van 2018    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecaf√© datascience en detectie van deviant gedrag    |    Agenda 15-11-2018 IFFC Fraudecaf√© datascience en detectie van deviant gedrag    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker Aftermovie    |    Agenda 10-12-2018 IFFC Participantenbijeenkomst

Het IFFC werkt in projecten aan FEC-gerelateerde vraagstukken. Innovatie is een belangrijk aspect in de keuze voor de onderwerpen. Partners uit het gehele FEC-landschap worden betrokken zodat alle invalshoeken worden belicht.

Neem  contact op wanneer u een voorstel heeft voor een nieuw project. Meer informatie over de werkwijze leest u hier

Nog geen participant? Klik hier

Het IFFC kent op dit moment de volgende projecten:

Projecten