HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker Aftermovie    |    Agenda 10-12-2018 IFFC Participantenbijeenkomst    |    Nieuwsberichten Veertig jaar anti-fraudebeleid: criminaliteit loont nog steeds    |    Agenda 15-11-2018 IFFC Fraudecafé datascience en detectie van deviant gedrag    |    Blogs Verbazing, verbijstering, verontwaardiging over de lange hete zomer van 2018    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé datascience en detectie van deviant gedrag    |    Nieuwsberichten De balans na veertig jaar anti-fraudebeleid? Financieel-economische criminaliteit loont (nog)!    |    Nieuwsberichten Kamer Intern Onderzoek zet survey uit naar het (niet) melden van incidenten.

IFFC Bijeenkomsten

Door het organiseren van bijeenkomsten vervult het IFFC een van zijn primaire taken, namelijk het kennisdeling tussen publieke, private en wetenschappelijke partijen en onderling.  

Daarnaast vervullen de bijeenkomsten  een belangrijke netwerkfunctie: nieuwe ideeën worden aan de man gebracht, trends gesignaleerd, en na een kennismaking, weet men elkaar makkelijk te vinden: om te sparren, tot nieuwe inzichten te komen of simpelweg om te vragen ‘hoe doen jullie dat?’ Als platformorganisatie onderstreept het IFFC het belang van het netwerk.
 
IFFC organiseert zelf bijeenkomsten, en brengt hieronder tevens FEC-gerelateerde bijeenkomsten van participanten onder de aandacht.

IFFC Agenda

Door het organiseren van bijeenkomsten vervult het IFFC een van zijn primaire taken, namelijk het kennisdeling tussen publieke, private en wetenschappelijke partijen en onderling.

Verslagen

Partner Bijeenkomsten