HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Publicaties White paper: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Agenda 17-05-2018 IFFC Fraudecafé: Carrouselfraude    |    Interviews Onderzoeksjournalistiek onder de loep    |    Agenda 26-04-2018 Dag van de Fraudeonderzoeker 2018    |    Nieuwsberichten IFFC Working Group ‘Asset Tracing & Recovery’ meets delegation from Indonesia    |    Publicaties Survey: Verzekeringsfraude in een veranderende wereld    |    Interviews Laat opsporingsteams delen in de opbrengsten    |    Interviews BFT wil vraagbaak zijn voor onderzoeker    |    Vlogs Animatie: Towards Increased Efficiencies in KYC and TDD Screenings    |    Interviews Klokkenluiden of klikken?    |    Interviews Science Fiction denken als strategische tool    |    Interviews Iedereen is in staat tot frauderen    |    Agenda 25-05-2018 Leiding & Verleiding    |    Interviews Digital Risk Monitoring

IFFC Bijeenkomsten

Door het organiseren van bijeenkomsten vervult het IFFC een van zijn primaire taken, namelijk het kennisdeling tussen publieke, private en wetenschappelijke partijen en onderling.  

Daarnaast vervullen de bijeenkomsten  een belangrijke netwerkfunctie: nieuwe ideeën worden aan de man gebracht, trends gesignaleerd, en na een kennismaking, weet men elkaar makkelijk te vinden: om te sparren, tot nieuwe inzichten te komen of simpelweg om te vragen ‘hoe doen jullie dat?’ Als platformorganisatie onderstreept het IFFC het belang van het netwerk.
 
IFFC organiseert zelf bijeenkomsten, en brengt hieronder tevens FEC-gerelateerde bijeenkomsten van participanten onder de aandacht.

Verslagen

Partner Bijeenkomsten