HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker

IFFC Activiteiten

IFFC ziet het als zijn taak om partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen. Dit gebeurt onder andere door middel van Kamers, Projecten en Bijeenkomsten.

Een Kamer een plek waar professionals op reguliere basis bij elkaar komen om te spreken over het onderwerp van de betreffende Kamer. Het staat elke participant van het IFFC vrij om zich bij een Kamer aan te sluiten, zo lang er inhoudelijke betrokkenheid is bij het onderwerp. Uiteraard is na toetreding actieve participatie in de Kamer vereist. De Kamer kent een voorzitter en een secretaris. 

Bij Projecten gaat het om een afgebakend onderzoek/project waarbij met een vooraf bepaalde groep professionals aan iets innovatiefs wordt gewerkt of onderzoek wordt gedaan. Het is goed mogelijk dat hiervoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld door de initiator(en), dan wel een subsidie wordt aangevraagd. Een Project wordt aangestuurd door een Stuurgroep die zorg draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderzoek. 

Momenteel zijn er zes actieve kamers en één project. Verder organiseert IFFC gedurende het hele jaar diverse bijeenkomsten, zoals de Dag van de Fraude Onderzoeker, besloten ronde tafelsessies, en openbare Fraudecafe’s.