HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam (VOL!)

IFFC Activiteiten

IFFC ziet het als zijn taak om partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen. Dit gebeurt onder andere door middel van Kamers, Projecten en Bijeenkomsten.

Een Kamer een plek waar professionals op reguliere basis bij elkaar komen om te spreken over het onderwerp van de betreffende Kamer. Het staat elke participant van het IFFC vrij om zich bij een Kamer aan te sluiten, zo lang er inhoudelijke betrokkenheid is bij het onderwerp. Uiteraard is na toetreding actieve participatie in de Kamer vereist. De Kamer kent een voorzitter en een secretaris. 

Bij Projecten gaat het om een afgebakend onderzoek/project waarbij met een vooraf bepaalde groep professionals aan iets innovatiefs wordt gewerkt of onderzoek wordt gedaan. Het is goed mogelijk dat hiervoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld door de initiator(en), dan wel een subsidie wordt aangevraagd. Een Project wordt aangestuurd door een Stuurgroep die zorg draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderzoek. 

Momenteel zijn er zes actieve kamers en één project. Verder organiseert IFFC gedurende het hele jaar diverse bijeenkomsten, zoals de Dag van de Fraude Onderzoeker, besloten ronde tafelsessies, en openbare Fraudecafe’s.