HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

VERZEKERINGSFRAUDE

De kamer Verzekeringsfraude (i.o.) is een interdisciplinair gezelschap bestaande uit professionals werkzaam in de verzekeringswereld, het expertise vak, financiële instellingen, de academische wereld en de advocatuur. 

Als we naar (mogelijke) fraude met verzekeringen kijken zien we dat er in de breedte (leven, schade en zorg) veel gemeenschappelijke delers/aandachtspunten zijn. Verbetering op die gemeenschappelijke punten kan leiden tot een efficiëntere aanpak van die fraude en tot het voorkomen hiervan. Hierbij is informatiedeling, een multidisciplinaire aanpak en publiek-private samenwerking essentieel.

Doel

Het doel van de kamer is om verschillende branches in de verzekeringswereld met elkaar te verbinden en stakeholders te informeren en inspireren. Dit met het oog op het verminderen van de kwetsbaarheid voor misbruik enerzijds en het vermijden van onnodige bedrijfskosten anderzijds. Om dit doel te behalen wordt ingezet op het projectmatig onderzoeken van specifieke thema’s die hieraan bij kunnen dragen en tot resultaat hebben de aanpak van fraude te verbeteren en een grotere bewustheid te creëren met betrekking tot de kwetsbaarheid en de impact van verzekeringsfraude. Daarnaast streeft de kamer naar een goede communicatie en kennisdeling over deze onderwerpen en onderzoeksresultaten met relevante stakeholders. 

Samenwerking

In 2017 heeft de kamer het initiatief genomen om samen met het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars in kaart te brengen wat verzekeringsmaatschappijen nu aan fraudebeheersing doen en in de toekomst zouden moeten doen om in te spelen op interne en externe veranderingen die impact hebben op frauderisico’s bij verzekeringsmaatschappijen. De survey is in het najaar uitgezet, ondersteund door YX Company. De belangrijkste resultaten zijn in november gepresenteerd tijdens het innovatieseminar van het Verbond van Verzekeraars.

Onderzoek

De kamer zal deze survey iedere twee jaar uitzetten met als doel bedreigingen, kansen en trends op het gebied van fraudebeheersing bij verzekeringsmaatschappijen te signaleren en om te onderzoeken hoe de kamer hierop kan inspelen. De uitkomsten van de survey zijn aanleiding voor specifieke projecten. Thema’s voor 2018-2019 zijn (1) innovatie, (2) gedrag(verandering) verzekerde en (3) preventie. 

Op 6 juni 2018 vond het officiële oprichtingsseminar van de kamer Verzekeringsfraude plaats. Onder het kopje 'bijeenkomsten' leest u hiervan het verslag

Survey: Verzekeringsfraude in een veranderende wereld

Het doel van dit surveyonderzoek naar verzekeringsfraude is om in kaart te brengen hoe fraudebeheersing binnen het verzekeringswezen is georganiseerd en welke bedreigingen, kansen en knelpun...

Ga naar de pagina

Nieuws over verzekeringsfraude

Bijeenkomsten

MAAK KENNIS MET DE IFFC-KAMER VERZEKERINGSFRAUDE

Deelnemers Kamer Verzekeringsfraude