HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

SPORT & FEC

Sport is een belangrijke verbindende factor binnen onze samenleving. Het is een maatschappelijke pilaar op het gebied van gezondheid, educatie en voorbeeldgedrag. De commerciële en financiële belangen rondom sport zijn in de loop der jaren steeds groter geworden, zowel in de professionele, als in de recreatieve sfeer. Tegelijkertijd is het aantal misstanden in de sportwereld toegenomen en staat de integriteit onder druk. Denk hierbij niet alleen aan drugs en seksueel misbruik maar ook aan de grote internationale corruptieschandalen zoals bij de FIFA, de IAAF en de ICC, en aan matchfixing en afpersing. Deze laatste vormen van FEC vinden niet alleen in internationaal verband plaats, maar ook op nationaal niveau. Het ondermijnende effect binnen onze samenleving is niet gering. De bijkomende risico’s en aansprakelijkheden moeten dan ook niet onderschat worden.

Samenwerking intensiveren

De kamer Sport & FEC (i.o.) wil door verbinding en samenwerking de kennis binnen de sportwereld rondom financieel-economische criminaliteit (FEC) vergroten. Het doel is om samen met verschillende private en publieke partners de integriteit en transparantie in de sport te verhogen door middel van preventie en bestrijding van FEC.

Alvorens een kamer op te richten heeft IFFC in 2017 in samenwerking met EY een verkennend onderzoek verricht naar FEC in de sportwereld onder sportbonden en verenigingen: de bekendheid met verschijningsvormen, de mogelijkheden om dit aan te kaarten of te melden, preventieve en detectieve maatregelen en het bewustzijn dat er is rondom mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. De resultaten hiervan werden in september 2017 gepresenteerd tijdens het door de kamer i.o. in het ADO-stadion georganiseerde seminar “Sport en de macht van het geld”. Het onderzoek leidde tot aandacht in diverse media. 

2018 

De kamer wil een inventarisatie doen van de belanghebbenden in relatie tot sport en mogelijke financieel-economisch gerelateerde fraudevormen in de sport in den brede identificeren. Door het gebruik van eenvoudige praktijkvoorbeelden wil de kamer bij belanghebbenden awareness te creëren ten aanzien van de financieel-economisch gerelateerde fraudevormen in de sport. De resultaten zullen in de vorm van een interactieve website gepresenteerd worden in combinatie met een event in het najaar waarvoor belanghebbenden in de sport zullen worden uitgenodigd.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan de kamer, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Maak kennis met de deelnemers van de Kamer Sport & FEC

Maak kennis met de IFFC-kamer Sport & FEC

Sport & FEC bijeenkomsten

Vlog's

Nieuws