HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Nieuwsberichten Geen IT'ers, maar Avengers    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 20-09-2019 Fraudefietstocht Rotterdam    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Basisopleiding Fraudeonderzoek    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Nieuwsberichten Accountancy in beweging    |    Nieuwsberichten Fraudefietstocht 2019 - Rotterdam    |    Nieuwsberichten YFC bijeenkomst - Ondermijning in sport; matchfixing

Intern Onderzoek & Waarheidsvinding

Op dinsdag 14 maart 2017 is de Kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding opgericht. Het verrichten van adequaat onderzoek en waarheidsvinding is van belang voor zowel het blootleggen van financieel-economische criminaliteit als voor het treffen van (nog betere) preventieve maatregelen. Deze multidisciplinaire kamer zal hier vanuit het IFFC een bijdrage aan leveren.

Tijdens de oprichtingsvergadering is het rapport “Nieuwe inzichten in Intern Onderzoek” gepresenteerd naar aanleiding van een verkennend onderzoek dat is gedaan naar de wijze waarop financieel economische incidenten of signalen worden gemeld en afgehandeld binnen organisaties. De presentatie en de discussie die daarop volgde hebben geleid tot een inventarisatie van onderwerpen waar de Kamer zich in eerst instantie op zal focussen. Het is de bedoeling dat aan de hand van concrete vraagstellingen de Kamer met zekere regelmaat met adviezen en aanbevelingen komt die kunnen bijdragen aan een verbetering  van de wijze waarop intern onderzoek wordt verricht en aangestuurd.

Aanstaande bijeenkomst

Intern Onderzoek in de (semi) publieke sector: wat gaat er goed, wat moet er beter? 

De IFFC-kamer Intern Onderzoek en waarheidsvinding organiseert op 14 mei een bijeenkomst waarvoor we u graag uitnodigen. Deze bijeenkomst heeft als onderwerp: hoe doet een ZBO onderzoek...

Ga naar de pagina

Vier stuurgroepen

1.    Kritische succesfactoren van intern onderzoek 

Onderzoek onder interne onderzoekers naar de succesfactoren bij het opzetten en uitvoeren van een intern onderzoek. Dit onderzoek dient niet als een protocol, maar als een aanvulling of best practices.

2.    Governance aspecten bij het verrichten van intern onderzoek

Onderzoek naar welke governance aspecten kunnen spelen bij het verrichten van intern onderzoek door middel van een kwalitatieve verkenning. Hierbij wordt ingegaan op zowel de ondernemingspractice als de projectgovernance.

3.    Publiek-private raakvlakken

Welke samenwerking is wenselijk of onwenselijk en hoe kan eventuele publiek-private samenwerking vorm gegeven worden? Dit onderzoek begint met het definiëren van intern onderzoek en publieke domein, gevolgd door een documentstudie  (uitspraken, media berichten) en interviews.

4.    Nieuwe inzichten in intern onderzoek (nulmeting)

Publicabel maken van het IFFC- rapport ‘Nieuwe Inzichten in Intern Onderzoek’. Dit betreft een verkennend onderzoek naar de wijze waarop financieel economische incidenten of signalen worden gemeld en afgehandeld binnen verschillende organisaties. In dit kader heeft op 31-1-2017 een seminar plaatsgevonden. De publicatie biedt aanknopingspunten voor verdieping. Dit wordt in het najaar geïnventariseerd.

Bijeenkomsten van de verschillende stuurgroepen vinden het gehele jaar door plaats. De voltallige kamer ontmoet elkaar in 2018 op 26 maart, 11 juni en 25 september. 

Samenstelling

De kamer bestaat op dit moment uit 50 deelnemers en is daarmee vol. De samenstelling van de groep is divers met vrijwel evenredige vertegenwoordiging vanuit Advocatuur, Advies & Accountancy. Heeft u toch interesse om deel te nemen aan deze kamer of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Afke de Groot.

Publicaties

Interviews

Hieronder treft u meer informatie over de deelnemers van deze kamer!