HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management

Forensische Accountants

Wat?

Er lijken veel misverstanden te bestaan over hetgeen er speelt binnen de controlepraktijk. Door de recente fraudeschandalen worden kritische vragen gesteld aan het adres van de openbare accountant, onder andere gericht op het voldoende identificeren van risico's. Het doel is mede om controlerende en adviserende accountants, niet gespecialiseerd in fraudeonderzoeken, aanknopingspunten te kunnen bieden over bijvoorbeeld het herkennen van fraudesignalen.

Daarnaast is de rol en positie van een forensisch accountant in het verleden onvoldoende duidelijk gebleken, zoals blijkt uit de tweede kamervraagstukken in 2013. Wanneer schakel je een forensisch specialist in? En hoe verhoudt de positie van een forensisch accountant zich tot een advocaat?

Hoe?

Het IFFC heeft mede naar aanleiding van vorenstaande problematiek de Kamer Forensische Accountants opgericht. Periodiek komen ervaren accountants, werkzaam in het forensische werkveld, bijeen om te discussiëren over

vraagstukken waar zij in de praktijk tegen aan lopen en zorg te dragen voor gelijke belangen tussen de forensische accountants. Hiervoor werkt de Kamer eveneens nauw samen met het NBA om vigerende wet- en regelgeving waar nodig te verduidelijken cq aan te passen. Momenteel houdt de Kamer zich onder andere, samen met afgevaardigden van de Expertgroep Fraude en het Adviescollege voor Beroepsreglementering, bezig met het leveren van input voor een herziening van een praktijkhandreiking.

Voor meer informatie, neem contact op met Afke de Groot.

Nieuws