HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing

Compliance

De multidisciplinaire kamer ‘Compliance’ richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe visie op Compliance. Dit visiedocument 2020 is gericht aan alle risk & compliance professionals, managers en bestuursleden betrokken op strategisch niveau in (fraude) risicomanagement en/of compliance. De focus van de kamer is om de huidige compliance praktijk te kantelen naar een situatie waarin uitdagingen effectief worden aangepakt, doordat partijen met elkaar samenwerken en informatie delen. Deelnemers zijn financiële instellingen, ondernemingen, overheid, kennisinstituten, automatiseerders, advocaten en consultants.  

Tegenwoordig worden we geconfronteerd met toenemende eisen en verwachtingen ten aanzien van het niveau van controle en daadwerkelijke output van compliance. De kamer vindt de huidige aanpak niet de meest geschikte en streeft naar een praktijk waarbij de nadruk ligt op supply chains (SC) en delivery channels (DC) waarbij de ‘solo approach’ niet langer de gemeenschappelijke standaard is. Daarnaast wil de kamer bedrijven en financiële instellingen inspireren om samen te werken om zo dubbel werk te voorkomen.

De ‘Compliance’ kamer identificeert sets van goede compliance praktijken en ontwikkelt normen voor bepaalde sectoren, supply chains, financiële instellingen, delivery channels en hun ‘cross-overs’. Daarnaast houdt de kamer zich bezig met compliance en risk governance onderwerpen: wie heeft welke verantwoordelijkheid waar te maken en hoe kan dat het beste geschieden?

MIJLPAAL 2017

In 2017 heeft de kamer gewerkt aan een rapport met bevindingen en aanbevelingen voor toezichthouders DNB en AFM en vergunningverlener het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanbevelingen betreffen de ontwikkeling van een Customer- and Transaction Due Diligence gezamenlijke database en procedures ten behoeve van ondernemingen en financiële instellingen. Het rapport is op dit moment onder review van betrokken partijen. 

AGENDA 2018

Een belangrijke activiteit voor 2018 zal zijn het verkrijgen van budget om de hierboven aangehaalde aanbevelingen om te zetten naar een ‘proof of concept’ (PoC) of ‘minimal viable product’ (MVB) op basis waarvan marktpartijen verder kunnen ontwikkelen en realiseren. 

Een ander belangrijk punt op de agenda voor 2018 de discussie over de betrokken- en verantwoordelijkheid van het bestuur van organisaties voor risicomanagement en compliance. Immers, een goed ethisch klimaat binnen een organisatie, ‘tone at the top’, blijkt niet voldoende. Deze onderwerpen vormen de rode draad van de Compliance kamer voor het komende jaar.

De mijlpalen voor 2018 zijn de PoC/MVB en een rapport met aanbevelingen inzake compliance- en riskmanagement governance.

Maak kennis met de voorzitter van de IFFC-kamer Compliance

Maak kennis met...