HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Word participant! Sluit nu aan bij het unieke netwerk van bij fec-bestrijding betrokken partijen (publiek, privaat, en kennisinstellingen)!

Schrijf je nu in!

Agenda 06-06-2019 YFC bijeenkomst - Ondermijning in de sport; matchfixing    |    Nieuwsberichten Dag van de Fraudeonderzoeker 2019    |    Agenda 19-06-2019 Fraudecafé – Cryptocurrency-fraude als toenemende uitdaging    |    Nieuwsberichten Congres Kennisplatform Faillissementsfraude    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Vlogs Dag van de Fraudeonderzoeker 2019

Asset Tracing & Recovery

De werkgroep Asset Tracing & Recovery bestaat uit advocaten (civiel- en strafrechtelijk), forensisch accountants, onderzoekers, compliance officers, vertegenwoordigers van financiële instellingen, FIOD & het Openbaar Ministerie.

Asset tracing & recovery als middel bij de bestrijding van financiële criminaliteit is in Nederland relatief onbekend. Dat is anders in de zogenaamde common law jurisdicties. Van juridische concepten zoals toegepast in common law jurisdicties valt in Nederland het nodige te leren. De werkgroep verdiept zich in de bestaande mogelijkheden van grensoverschrijdende asset recovery  en informatievergaring (discovery) en beoogt de knelpunten in de Nederlandse context in kaart te brengen. Verkend wordt of en in hoeverre de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de diverse gremia in het publieke en private domein verbeterd kan worden. Het uitwisselen van beproefde methoden zou bovendien moeten leiden tot het opstellen van best practices.

De werkgroep behandelt thema's als: 

  • uitwisseling van informatie privaat/publiek, bestaande mogelijkheden en wensen, 
  • samenwerking publiek/privaat, 

De kamer werkt in 2018 aan een blog over wat er beter kan bij het vergaren van informatie (door benadeelden van fraude) langs civielrechtelijke weg (ofwel: de verbeterpunten van art. 843a Rv).

Voor meer informatie, neem contact op met Afke de Groot.

Blogs

Nieuws uit de kamer

Hieronder treft u meer informatie over de initiatiefnemer(s) van deze kamer!