HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

+31 (0)70 204 50 11
info@iffc.nl

Kom naar de Dag van de Fraudeonderzoeker!

Klik hier voor het volledige programma

Interviews Advocaat is vaak partijdig onderzoeker    |    Agenda 16-05-2019 Leergang Publiek Privaat Security Management    |    Interviews Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome...    |    Agenda 03-10-2019 FRAUDE FILM FESTIVAL 2019    |    Interviews 'Toezichthouder en maatschappij verwachten te veel van de poortwachter’    |    Evenement Dag van de Fraudeonderzoeker    |    Interviews Verhalen uit witwasstraten koppelen    |    Interviews Curator, OM en FIOD samen tegen faillissementsfraude    |    Vlogs Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken    |    Nieuwsberichten KVK Business Challenge Fraude    |    Interviews Sportclubs slachtoffer van criminaliteit?    |    Interviews Verbaas je niet, verwonder je slechts!    |    Nieuwsberichten De poortwachters en de criminelen    |    Nieuwsberichten IFFC Fraudecafé: Vitale Schakels in de Criminele Industrie    |    Interviews 'Aandachtspunten' bieden houvast aan feitenonderzoekers

Verbaas je niet, verwonder je slechts!

Interview met Joeri Frietman door Frans Copini voor het IFFC op 5 maart 2019

Dat is volgens Joeri Frietman, forensisch accountant, en universitair docent, de eerste les voor de fraudeonderzoeker.

Zijn missie? Zorgen dat ernstige zaken met wat entertainment goed verteerbaar blijven. Maar ook zorgen dat fraudeonderzoeksrapporten voor de controlerend accountant goed bruikbaar zijn.

Hier geeft Frietman toch een stukje kritiek op de verschillende feitenrapportages die hij onder ogen krijgt. Met name ziet hij dat er nog veel kaf onder het koren is van de fraudeonderzoekers. Fraudeonderzoek is een vak dat je serieus moet nemen. 

En dan toch een Quiz? Ja, want het moet wel een beetje leuk blijven, volgens Joeri!

Fraude Quiz

Frietman, bekend als fraudeonderzoeker, docent en spreker, die inspireert en losmaakt. In de ochtend zorgt hij voor het verbinden van de zaal met het onderwerp waarheidsvinding en de sprekers op het podium.

Een uitstekende keuze van de organisatie want met humor en kwinkslagen maakt Joeri graag het publiek een beetje los.

“Kijk”, zegt hij, “De Dag van de Fraude Onderzoeker is meer dan alleen een kennisevenement. Het is vooral een belangrijke netwerkbijeenkomst.”

En zo aan het eind van het programma, hoopt hij nog veel mensen aan te kunnen trekken om deze met hun smartphone mee te laten doen aan zijn Fraude Quiz.

Het is sowieso een gezellige manier om met een glaasje bij de hand het programma af te sluiten. Hier worden we uitgenodigd om 15 vragen in een relatief hoog tempo te beantwoorden.

En de winnaar is een jonge vrouw uit de publieke sector?

Misschien wel! Maar het kan ook een oude private onderzoeker zijn met zeker voldoende kennis van operationele casuïstiek van recente datum: Actuele fraudezaken.

Hoe dan ook de winnaar krijgt een mooie bokaal en natuurlijk eeuwige roem!

Volgens Joeri werkt zo’n snelle quiz als een ijsbreker tussen onbekende collega’s en krijgt de netwerkactiviteit meer waarde, omdat mensen elkaar makkelijker aanspreken op hun antwoorden of samen lachend of verontwaardigd kijken naar alle foute antwoorden.

Lachend bewust worden!

Wat fraudeonderzoeken ons leren is dat we nog de nodige slagen kunnen maken op het gebied van fraudepreventie. Met een lach en een traan laat Frietman ons bewust worden van fraude en hun impact tijdens zijn fraude quiz. Zo wil hij mensen leren om meer fraude te voorkomen.

Joeri Frietman is een graag geziene gast bij bijeenkomsten in de fraude sector. Op de vraag wat een mooi effect zou zijn van deze dag van de fraude onderzoeker, geeft hij een prachtig antwoord: “Dat ik vaker gevraagd word om mensen bewust te maken van fraude”…(met een glimlach op zijn, maar ook hun gezicht).

Joeri Frietman

Joeri is manager bij BDO Forensics & Litigation Support. Hij is gespecialiseerd in forensisch onderzoek en het adviseren over fraudepreventie en fraude risicomanagement. Joeri heeft verschillende forensisch onderzoeken uitgevoerd in zowel het private en publieke domein. Binnen BDO is hij vaste docent over het onderwerp fraude. Daarnaast verzorgt hij trainingen op het gebied van fraude voor diverse externe partijen. Ook is hij als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Voor BDO Forensics & Litigation Support heeft hij gewerkt bij EY, de financiële recherche en Holland Integrity Group. Joeri is Registeraccountant en lid van de Association of Certified Fraud Examiners. 

Bekijk hier informatie over de sessie van Joeri Frietman tijdens de Dag van de Fraudeonderzoeker

Naar profiel